İslâm’ın Şartları

1. Şahadet Getirmek

2. Namaz Kılmak

3. Oruç Tutmak

4. Zekât Vermek

5.   Hacca Gitmek