Tefsirlerde Kısa Sureler

101. KARİA SÛRESİ

Bu sûre, onbir ayet olup, Mekkî’dir.


الْقَارِعَةُ من أسماء يوم القيامة، كالحاقة، والطامة، والصاخة، والغاشية، وغير ذلك.

الْقَارِعَةُ kelimesi Hakka, Tâmme, Sâhha ve Ğâşiye gibi kıyametin isimlerindendir.


101- Kâria

سورة القارعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الْقَارِعَةُ 1 مَا الْقَارِعَةُ 2 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ 3 يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ 4 وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ 5 فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ 6 فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ 7 وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ 8 فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ 9 وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ 10 نَارٌ حَامِيَةٌ 11

Bismillâhirrahmânirrahîm

1.  Yürekleri hoplatan büyük felaket!

2.  Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?

3.  Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?

4.  O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır.

5.  Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.

6.  İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse,

7.  Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.

8.  Ama kimin de tartıları hafif gelirse,

9.  İşte onun anası Hâviye’dir.

10.            Sen Hâviye’nin ne olduğunu ne bileceksin?

11.            O, kızgın bir ateştir.

الْقَارِعَةُ 1 مَا الْقَارِعَةُ 2 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ 3

1.    Yürekleri hoplatan büyük felaket!

2.    Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?

3.    Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?

الْقَارِعَةُ kelimesi Hakka, Tâmme, Sâhha ve Ğâşiye gibi kıyametin isimlerindendir.

الْقَارِعَةُ alabildiğine vurmak ve yüklenmektir. الْقَارِعَةُ Zamanın büyük hadiselerine de denir.

...وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

Allah’ın sözü yerine gelinceye kadar, inkâr edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak, ya büyük birقَارِعَةٌ  felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah, verdiği sözden dönmez. 13/Ra’d:31

  

 

İ'rab: Bu bir tahzîr dir. Aslandan sakın, gibi. Ref ve nasb caizdir.


وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ   O Kâria’nın ne olduğunu sana bildiren nedir? Ayetinin izahı: Sen onun künhünü bilemezsin. Çünkü o, şiddet açısından herhangi bir ferdin, vehminin ve zannının yetişemeyeceği bir noktadadır. Sen onu, her ne türlü takdir edersen et, bilesin ki o, senin takdirinden daha büyüktür. Maksat, alabildiğine bir dikkat çekmedir.

 

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ 4

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ 5

4. O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır.

5. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.

الْفَرَاشِ: Kelebek, ışık etrafındaki pervaneler.

الْمَبْثُوثِ: Saçılmış,yayılmış, dağılmış demektir.


الْعِهْنِ: Çeşitli renkleri olan veya boyanmış yün demektir.

الْمَنفُوشِ: Birbirinden ayrılmış, atılmış (yün).

Mücâhid, İkrime, Saîd İbn Cübeyr, Hasan, Katâde, Atâ el-Horasânî, Dahhâk ve Süddî bu âyetteki الْعِهْنِ kelimesinin yün anlamına geldiğini söylerler.

O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır.

Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ Dağlar atılmış renkli yünler gibi olacak... ayetinin beyan ettiği husus renkli yün, demektir.

الْقَارِعَةُ dağlara tesir edecek. Onları, atılmış renkli yünlere çevirecektir. Bu hadiseye şahit olan insanın şaşkınlığının, nasıl olacağına dikkat çekilmiştir.

Ayetlerin tekrar gibi sıralanması; sakındırmayı daha kuvvetlendirmek içindir.

O gün insanlar, tıpkı uçuşan pervaneler gibi olacaktır. İşte bu durum, insanların öldükten sonra diriltilmeleri durumunda, böylesine dehşet ve korku içinde kalacaklarına delalet eder. Ama maksat ve gaye açısından, belli olmayan, gelişigüzel yönlere doğru hareket edeceklerini gösterir.

Kısaca, Yüce Allah, insanların öldükten sonra dirilme anındaki durumlarını, hem saçılmış çekirgelere, hem de yayılmış pervanelere benzetmiştir.

أبو هريرة مثلي كمثل رجل استوقد نارا . فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها. وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال فذلكم مثلي ومثلكم. أنا آخذ بحجزكم عن النار. هلم عن النار. فتغلبوني تقحمون فيها

مسلم  : صحيح مسلم      –2284 خلاصة حكم المحدث: صحيح

البخاري:  صحيح البخاري   –6483 خلاصة حكم المحدث: صحيح

الألباني:  صحيح الترمذي   –2874خلاصة حكم المحدث: صحيح

الألباني:  صحيح الجامع      –5858خلاصة حكم المحدث: صحيح

Benim misalim ateş yakan şu adamın benzeri gibidir: Ateş etrafını aydınlatınca kelebekler ve öte-berideki hayvanlar kendilerini o ateşin içine atmaya başlar. Adam onları engellemek ister ama hayvanlar ona baskın çıkar ve kendilerini ateşe atlarlar. İşte benim misalim tıpkı sizin gibidir. Engellemek için eteğinizde tutuyorum. Beri gelin, Ateş’ten sakının!.. Beri gelin, Ateş’ten sakının!.. Dememe rağmen siz bana galip geliyor ve ateşe atlıyorsunuz. Müslim

  فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ 6 فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ 7

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ 8  فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ 9

İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse,

Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.

Ama kimin de tartıları hafif gelirse,

Kıyamet günü insanları iki kısma ayrılacaktır.


İbn Abbas: Mizanın bir dili ve iki kefesi vardır. Orada sadece ameller tartılır.

Haseneler ağır gelince; kişi Cennet’e, seyyieler ağır gelince; kişi Cehennem’e sokulur.

Tartılacak şey; hasene ve seyyielerin yazıldığı defterlerdir.

Terazideki; nûr, hasenelerin emaresi, zulmet, seyyielerin emaresi addedilir.


فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ  Tartısı ağır gelenlere gelince; فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ  İşte o, mutlu yaşayıştadır.


وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Tartısı hafif gelenlere gelince;فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ  İşte onun anası Hâviye’dir.

Ahiretteki tartıda: Hak ağır, batıl ise hafiftir.

el-Me'vâ: Çocuğun yine kendisine sığındığı anneye teşbih edilmiştir. أُمُّهُ annesi bir mecazdır.

İbn Cerîr Taberî: Annesi Hâviye'ye denmesinin sebebi, ondan başka kaçıp kurtulacak yer olmamasındandır.

İbn Zeyd: Haviye, Cehennem’dir. O, kişinin kaçıp sığınacağı veya kendisine sığınılacak anne kucağıdır.

هَاوِيَةٌ Cehennem’in bir adıdır. O ateşe, ona düşen kimseler çok yüksekten düştükleri için, sanki ateş, derin bir çukurmuş gibi olur.

Ebu Sâlih, Ahfeş, Kelbî ve Katâde: Onlar, ateşe, tepe üstü düşeceklerdir.

Buna göre adeta: Ama kimin de tartıları hafif gelirse, o muhakkak ki helak olmuştur, anası ağlamıştır, denilmek istenmiştir.

وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ 10 نَارٌ حَامِيَةٌ 11

Sen Hâviye’nin ne olduğunu ne bileceksin?

O, kızgın bir ateştir.

Diğer ateşler, نَارٌ حَامِيَةٌ ’e göre adeta, hiç de kızgın sayılmaz, demektir. Bu ifade, onun ne denli kızgın olduğuna dikkat çekmek için yeterli bir ifadedir.


 

Cehennem ateşini ifade eden bir hadis,

Küçük ayrıntılarıyla

 

01- ابن مسعود : إن ناركم هذه ضرب بها البحر ففترت ولولا ذلك ما انتفعتم بها وهي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم

02- أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر نار جهنم  فقال إنها لجزء من سبعين جزءا من نار جهنم وما وصلت إليكم حتى أحسبه قال نضحت مرتين بالماء لتضيء لكم ونار جهنم سوداء مظلمة

03- أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ناركم هذه فقال إنها لجزء من سبعين جزءا من نار جهنم وما وصلت إليكم حتى أحسبه قال نضحت مرتين بالماء لتضيء لكم، ونار جهنم سوداء مظلمة

04- أنس بن مالك أنها لجزء من سبعين جزءا من نار جهنم ، وما وصلت إليكم حتى أحسبه قال : نضحت مرتين بالماء لتضيء لكم ، ونار جهنم سوداء مظلمة

05- أنس بن مالك ناركم هذه لجزء من سبعين جزءا من نار جهنم ،    ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها، وإنها لتدعو الله ألا يعيدها فيها

06- أنس بن مالك ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم       ولولا أنها غمست في البحر مرتين ما انتفعتم بها، و أيم الله إن كانت لكافية وإنها لتدعو الله وتستجير الله أن لا يعيدها في النار أبدا

07- أنس بن مالك إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم   ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين، ما انتفعتم بها، و إنها لتدعوا الله أن لا يعيدها فيها

08- أنس بن مالك ناركم    هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم  ولولا أنها غمست في البحر مرتين ما انتفعتم بها أبدا، وأيم الله إن كانت لكافية وإنها لتدعو الله وتستجير الله أن لا يعيدها في النار أبدا

09- أنس بن مالك إن ناركم هذه جزءا من سبعين جزءا من نار جهنم

10- أنس بن مالك إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم   ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما استمتعتم بها ، وإنها لتدعو الله أن لا يعيدها فيها

11- أنس بن مالك إن ناركم هذه لجزء من سبعين جزءا من نار جهنم   ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها     وإنها لتدعو الله أن لا يعيدها فيها

12- أنس بن مالك إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين، ما استمتعتم بها، وإنها لتدعوا الله أن لا يعيدها فيها

13- أنس بن مالك إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ، ما انتفعتم بها ، وإنها لتدعو الله عز وجل أن لا يعيدها فيها

14- أنس بن مالك إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين، ما انتفعتم بها ، و إنها لتدعوا الله أن لا يعيدها فيها

15- أنس بن مالك إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين، ما انتفعتم بها ، وإنها لتدعو الله عز وجل: أن لا يعيدها فيها

16- أنس بن مالك إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين، ما انتفعتم بها ، وإنها لتدعو الله عز وجل أن لا يعيدها فيها

17- أبو هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله، إن كانت لكافية ، قال : فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا ، كلهن مثل حرها .

18- أبو هريرة  ناركم هذه التي يوقد ابن آدم، جزء من سبعين جزءا من حر جهنم قالوا: والله ! إن كانت لكافية،  يا رسول الله ! قال: فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا. كلها مثل حرها. وفي رواية: " كلهن مثل حرها " .

19- أبو هريرة  ناركم هذه التي توقد بنو آدم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله! إن كانت لكافية؟ قال: فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها

20- أبو هريرة  نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم فقالوا: يا رسول الله! إن كانت لكافية ؟ قال : إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا

21- أبو هريرة  ناركم هذه التي توقد بنو آدم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله! إن كانت لكافية ؟ قال : فإنها فضلت عليها بتسعة و ستين جزءا كلهن مثل حرها  

22- أبو هريرة  نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم فقال رجل: إن كانت لكافية، فقال: لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاحرا فحرا 

23- أبو هريرة إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد

24- أبو هريرة  ناركم  هذه  جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ، ضربت بماء البحر،     ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد

25- ابن عثيمين: ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءاً من نار جهنم قالوا: يا رسول الله إنها أي نار الدنيا لكافية قال: إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها.

26- أبو سعيد الخدري ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم لكل جزء منها حرها

27- أبو سعيد الخدري ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم لكل جزء منها حرها

28- أبو سعيد الخدري ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم لكل جزء منها حرها

29- أبو سعيد الخدري ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم لكل جزء منها حرها

30- أبو سعيد الخدري ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم لكل جزء منها حرها

10- ابن رجب - التخويف من النار: 102 خلاصة حكم المحدث: [روي ] مرفوعا والموقوف أصح

20- الهيثمي مجمع الزوائد 10/391 خلاصة حكم المحدث: رجاله ضعفاء على توثيق لين فيهم

30- المنذري الترغيب والترهيب: 4/339 خلاصة حكم المحدث: لا يتطرق إليه احتمال التحسين

40- الألباني ضعيف الترغيب: 2133 خلاصة حكم المحدث: ضعيف جداً

05- ابن رجب : رسائل ابن رجب: 4/141 خلاصة حكم المحدث: [فيه] نفيع فيه ضعف

60- ابن رجب - رسائل ابن رجب - 4/141 خلاصة حكم المحدث: [فيه] جسر بن فرقد ضعيف

70- السيوطي - الجامع الصغير: 2506  خلاصة حكم المحدث: صحيح

80- ابن رجب - التخويف من النار: 65 خلاصة حكم المحدث: [ فيه ] جسر بن فرقد ضعيف

09- محمد جار الله الصعدي النوافح العطرة: 78 خلاصة حكم المحدث: صحيح

10- المنذري: الترغيب والترهيب: 4/336 خلاصة حكم المحدث: إسناده واه

11- ابن رجب: التخويف من النار: 65 خلاصة حكم المحدث: [ فيه ] نفيع أبو داود ضعيف

12- الألباني - ضعيف الترغيب: 2128  خلاصة حكم المحدث: ضعيف جداً

13- الألباني - السلسلة الضعيفة: 3208  خلاصة حكم المحدث: ضعيف جداً

14- الألباني - ضعيف الجامع: 2018  خلاصة حكم المحدث: ضعيف جداً

15- الألباني - ضعيف ابن ماجه: 4993  خلاصة حكم المحدث: ضعيف جداً بهذ التمام وصحيح دون قوله وإنها لتدعو ..

16- الألباني - صحيح ابن ماجه: 3504 خلاصة حكم المحدث: صحيح

17- البخاري-   صحيح البخاري : 3265 خلاصة حكم المحدث: صحيح

18-  مسلم - صحيح مسلم: 2843  خلاصة حكم المحدث: صحيح

19-  الألباني - صحيح الجامع : 6742 خلاصة حكم المحدث: صحيح

20- ابن عبدالبر التمهيد : 18/162 خلاصة حكم المحدث: متصل صحيح

21- الألباني صحيح الجامع: 6742 خلاصة حكم المحدث: صحيح

22- ابن كثير تفسير القرآن: 8/490 خلاصة حكم المحدث: على شرط مسلم

23- ابن كثير: تفسير القرآن 4/129 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

24- الهيثمي - موارد الظمآن: 2/1180 خلاصة حكم المحدث: في الصحيح منه إلى قوله : ضربت

25- ابن عثيمين  الضياء اللامع: 646 خلاصة حكم المحدث: صحيح

26- الترمذي - سنن الترمذي: 2590 خلاصة حكم المحدث: حسن غريب من حديث أبي سعيد

27- السيوطي - الجامع الصغير: 9252  خلاصة حكم المحدث: حسن

28- محمد جار الله الصعدي - النوافح العطرة: 421  خلاصة حكم المحدث: حسن

29- الألباني - صحيح الجامع: 6743 خلاصة حكم المحدث: صحيح

30- الألباني - صحيح الترمذي: 2590 خلاصة حكم المحدث: صحيح  لغيره

 

CehennemAteşi

Buhârî, Ebu Hüreyre'den: Rasûlullah as. şöyle buyurmuştur: Cehennem ateşi Âdemoğullarının ateşinin üzerine altmış dokuz parça fazlalaştırılmıştır. Her biri onun sıcaklığındadır.

Ebu Hüreyre'den naklen: Sizin şu ateşiniz, cehennem ateşinin yetmiş parçasından bir parçadır ve o denize daldırılmıştır. Böyle olmasaydı Allah, hiç bir kimseyi ateşte faydalandırmazdı.

Ebu Hüreyre'den naklen: Sizin şu ateşiniz, cehennem ateşinin yetmiş parçasından bir parçadır ve o denize iki defa daldırılmıştır. Böyle olmasaydı Allah, hiç bir kimseyi ateşte faydalandırmazdı.

Ebu Hüreyre'den naklen; Âdemoğlunun yaktığı, şu ateş, cehennem ateşinin yetmiş parçasından bir parçadır. Dediler ki: Ey Allah'ın Rasûlü; bu yeterli değil miydi? Bunun üzerine: O, Âdemoğlunun ateşinden yetmiş parça daha fazlalaştırılmıştır.

Ebu Hüreyre'den naklen: Âdemoğlunun yaktığı ateş, cehennem ateşinin yetmiş parçasından bir parçadır. Bir adam dedi ki: O, yeterli değil miydi? Bunun üzerine: O, Âdemoğlunun ateşinden altmış dokuz parça daha fazlalaştırılmıştır. Her 1/70 sıcağa dünyadaki ateş sıcaklığı denktir.

 

Ölüm sonrasını ifade eden hadislerden

Ebu Hüreyre’nin bir rivayeti ve kaynakları:

 

أبو هريرة أن المؤمن إذا احتضر أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح مسك حتى إنهم ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، وكلما أتوا سماء قالوا ذلك، حتى يأتوا به أرواح المؤمنين فلهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه، فيسألونه: ما فعل فلان؟ قال: فيقولون: دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال لهم: ما أتاكم فإنه قد مات، يقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية، وأما الكافر فإن ملائكة العذاب تأتيه فتقول: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله وسخطه فتخرج كأنتن ريح جيفة، فينطلقون به إلى باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح، كلما أتوا على أرض قالوا ذلك حتى يأتوا به أرواح الكفار

ابن تيمية - مجموع الفتاوى: 5/449 خلاصة حكم المحدث: صحيح

الألباني - السلسلة الصحيحة: 1309 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

الألباني - تخريج مشكاة المصابيح: 1572 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

الألباني - صحيح النسائي: 1832 خلاصة حكم المحدث: صحيح

الوادعي - الصحيح المسند: 1331 خلاصة حكم المحدث: صحيح

المنذري - الترغيب والترهيب: 4/283 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما

الألباني - صحيح الترغيب: 3559  خلاصة حكم المحدث: صحيح

الألباني - صحيح الجامع: 490  خلاصة حكم المحدث: صحيح

Mümin vefat ettiğinde ona beyaz ipekle Rahmet Melekleri gelir. Şöyle derler:  Allah'dan razı ve Allan da senden razı olarak Ravh ve Reyhân’a ve gazaplanmayan Rabbine çık, derler. O da en güzel bir misk kokusuyla çıkar. Hatta öyle ki melekler onu kok­larlar. Onu göğün kapısına götürürler. Oradaki melekler: Yerden gelen bu koku ne kadar güzel, derler. Her şemaya çıkarttıklarında; böyle söylerler. Onu mümin­lerin ruhlarının bulunduğu yere götürürler. Onlar, kişinin kaybolan ahbabını bulduğundaki sevincinden daha fazla sevinirler. Ona: Filan ne yaptı, diye sorarlar. O, ... Melekler: Ölümle istirahat edinceye kadar onu bırakın. O daha dünyanın kederi içindedir. Şayet onlara, filan öldü, size gelmedi mi? derse,  onlar: Annesi Hâviye’ye gitti, derler. Eğer ölen kişi kâfir ise; ona azap melekleri gelir. Ona: Ey öfkelenen ve gazaba uğrayan! Allah'ın azap ve gazabına çık, denilir. O da pis lâşe kokusu gibi çıkar. Onu yerin kapısına götürürler ve: Amma da pis koku, derler. Yerin hangi tabakasına götürseler, aynı şeyi derler.  Nihayet kâfirlerin ruh­larının bulunduğu yere getirirler.

 

Şadi KUL

Emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

www.diniyol.com

 

Not: Bu yazımız, aşağıdaki tefsir tercümelerinden derlenerek hazırlanmıştır.

1.  Fahruddîn Râzi, Mefâtihu'I Gayb,

2.  Muhammed Kurtubî, el-Câmi'u li Ahkâmi'l-Kur'ân,

3.  İbn Kesîr, Tefsîru'l-Kur’ani'l-Azîm,

4.  Mevdudî, Tefhîm'ul Kur'ân,

5.  Süleyman Ateş, Kur’ân-ı Kerîm Tefsiri,

6.  Elmalı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili,

7,  Vehbe Zuhayli, Tefsîrü'l-Münîr,

8.  Muhammed Ali es-Sâbunî, Safvetü't-Tefâsîr,

9.  Komisyon, Kur'an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir,

10  Ebu'l Leys Semerkandi, Tefsîru'l Kur'ân,

11. Seyid Kutub, Fî zilâli’l Kur’ân,

12. Hüseyin b. Mes'ûd el-Bagavî, Meâlimu't Tenzîl,

13. İbn Cerîr et-Taberî, Câmi'u'l Beyân an Tefsîri'l-Kur'ân,