001- Fâtiha

 

Fâtiha suresi Mekke'de nazil oldu ve 7 ayettir. 

Fâtiha sûresinin isimleri:

1.    Fâtihatu’l-Kitab: Kur’ân Fâtiha ile başladığı için,

2.    Namaz Fâtiha ile başladığı için,

3.    İlk inen sure Fâtiha olduğu için,

4.    Suretu’l-Hamd: Hamd ile başladığı için,

5.    Ümmü’l-Kur’an/Kur'ân'ın Anası, Aslı: Kur’an’ın anası/aslı olduğu içindir. Sa'lebî, Ebu'l-Kâsım b. Hubeyb'den; O da Ebû Bekr el-Kaffâl'den; O da Ebû Bekr b. Dureyd'den: Arapların lisanın­da elümm kelimesi, askerin diktiği sancak manasına gelir. Bu manada, Fâtiha Sûresi; Ümmü'l Kur'ân olarak: Müminleri düşüncesinde, inancında, isteklerinde ve Âhirete bakışında daima ayakta tutan ideal sancağı gibidir.

6.    Seb’ül-Mesani: Çok tekrarlanan yedi ayet: Andolsun ki, biz sana Sebu'l-Mesânî'yi verdik. Hicr:87 buyrulmuştur. Seb’ül-Mesâni denilmesinin sebebleri:

1.          İkişerlidir. Surenin yarısı; Allah’ı medih ve senâsıdır. Diğer yarısı Allah’ın kuluna doğrudan veya dolaylı yaptığı ih­sandır.

2.          Mesânî namazın her rekâtında tekrarlanmasını ifade eder.

3.          Fâtiha ve benzeri diğer semavî ki­taplarda olmamasındandır.

4.          Fâtiha yedi ayetten mey­dana gelir. Her ayetin okunması, Kur'ân'ın yedide birinin okunması anlamınadır. Fâtiha’yı okuyan Kur'ân'ın tamamını oku­muş olur.

5.          Fâtiha’nın ayet sayısı yedidir. Cehennem kapıları da yedidir. Her bir ayet okundukça bir kapı kapanır. Sure bitince kapıların hepsi kapanmış olur.

6.          Namazda Fâtiha ile zammı sure ikilenmesine mesânî denir.

7.          Bu sûre iki defa nazil olduğundan mesânî denilmiştir.

7.    el-Vâfiye: Tamdır. Namazda okunurken tam okunur. Yarımtılanmaz, bölünmeyi kabul etmez.

8.    el-Kâfiye: Yetenli olandır. Bu sure, başka sûrelerin yerini tutar, ama başkaları bunun yerini tutamaz. Mahmûd b, Rebî', Ubade b. Sâmit Rasulullah’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Ümmü’l Kur'an/Fâtiha, diğer sûrelerin yerini tutar. Fakat diğer sûreler onun yerini tutmaz.

9.    el-Esas: Temel ve esastır. Sebebi ise: Kur'ân-ı Kerîm’in ilk sûresi ve temeli sayılır.

10.     eş-Şifâ: Şifa niyetiyle okunur. Ruhî ve psikolojik açıdan faydalıdır.

11.     es-Salât: Namaz ve dua anlamına gelir.

12.     es-Suâl: Fâtiha’nın muhteviyatı Allah’tan istenen önemli hususları kapsar.

 

 

Fâtiha Sûrenin nüzulü:

1.    İbn Abbâs, Katâde ve Ebu'l- Âliye: Mekkîdir.

2.    Ebu Hüreyre, Mücâhid, Atâ İbn Yessâr ve Zührî: Medenidir.

3.    Ebu'l Leys Semerkandî: Tefsirinde: Fâtiha’nın ya­rısı Mekkî yarısı da Medinîdir, diye bir nakil mevcuttur.

4.    Sa'lebî: Fâtiha suresinin Hem Mekke’de hem de Medine’de yani iki defa indirildiğini yorumlamıştır.

 

 

عن ابنِ عباسٍ قال: بينما جبريلُ قاعدٌ عند النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. سمع نقيضًا من فوقِه. فرفع رأسَه. فقال: هذا بابٌ من السماءِ فُتِحَ اليومَ. لم يفتح قط إلا اليومَ. فنزل منهُ ملكٌ. فقال: هذا ملكٌ نزل إلى الأرضِ. لم ينزل قط إلا اليومَ. فسلَّم وقال: أبشِرْ بنوريٍنِ أوتيتهما لم يؤتهما نبيٌّ قبلك. فاتحةُ الكتابِ وخواتيمُ سورةِ البقرةِ. لن تقرأَ بحرفٍ منهما إلا أُعطيتَه .

الراويعبدالله بن عباس  المحدثمسلم  المصدرصحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 806  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراويعبدالله بن عباس  المحدثابن حبان  المصدرصحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم: 778  خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه

الراويعبدالله بن عباس  المحدثأبو نعيم  المصدرحلية الأولياء الصفحة أو الرقم: 4/338  خلاصة حكم المحدثصحيح ثابت تفرد به عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى

 الراويعبدالله بن عباس  المحدثالألباني  المصدرصحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 911  خلاصة حكم المحدثصحيح

 الراويعبدالله بن عباس  المحدثالبغوي  المصدرتفسير البغوي الصفحة أو الرقم: 1/79  خلاصة حكم المحدثصحيح

İbn Abbas: Cebrail Peygamber as'ın yanında oturuyor iken üst taraftan bir ses yakısı işitti. Başını kaldırdı ve şöy­le dedi: Bu, gök kapılarında biridir. Bu gün açıldı. Bugüne kadar hiç açılmamıştır. Oradan bir melek indi. Cebraîl Melek hakkında şöyle dedi: Bu, şu güne ka­dar nazil olmamış ve ilk olarak bugün yeryüzüne inen bir melektir. Bu melek selam verip şöyle dedi: Seni iki Nur’la müjdeliyorum. Senden önce hiçbir Nebi’ye verilmemiştir. Bunlar: Fâtihatü'l-Kitab ile Bakara sûresi sonlarıdır. Bu ikisinden okuduğun her bir har­f için mutlaka karşılığı vardır.

 

أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لخديجةَ: إني إذا خلوتُ وحدي سمعت نداءً وقد واللهِ خشيتُ أن يكون هذا أمرًا، فقالت: معاذ اللهِ ما كان اللهُ ليفعلَ بك، فواللهِ إنك لَتُؤدِّي الأمانةَ، وتَصلُ الرِّحمَ، وتَصدقُ الحديثَ، فلما دخل أبو بكرٍ وليس رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، ثم ذكرت خديجةُ حديثَه له وقالت: يا عتيقُ اذهبْ مع محمدٍ إلى ورقةَ فلما دخل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أخذ أبو بكرٍ بيده، فقال: انطَلقْ بنا إلى ورقةَ، فقال: ومن أخبرك؟ قال: خديجةُ، فانطلَقا إليه، فقصَّا عليه، فقال: إذا خلوتُ وحدي سمعتُ نداءً خلفي: يا محمدُ، يا محمدُ، فأنطلقُ هاربًا في الأرضِ، فقال: لا تفعل فإذا أتاك فاثبُتْ حتى تسمعَ ما يقولُ ، ثم ائتِني فأخبِرني، فلما خلا ناداه يا محمدُ قُل: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حتى بلغ. وَلَا الضَّالِّينَ قل: لا إله إلا اللهُ، فأتى ورقةَ فذكر ذلك له فقال له ورقةُ أَبشرِ، ثم أَبشِرْ ، فأنا أشهد أنك الذي بشَّر به ابنُ مريمَ ، وأنك على مثل ناموسِ موسى، وأنك نبيٌّ مُرسلٌ، وأنك سوف تؤمرُ بالجهادِ بعد يومِك هذا ولئن أدركَني ذلك لأُجاهدنَّ معك، فلما تُوُفِّيَ ورقةُ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: لقد رأيتُ القَسَّ في الجنةِ عليه ثيابُ الحريرِ، لأنه آمن بي وصدَّقني- يعني: ورقة

الراويعمرو بن شرحبيل  المحدثالبيهقي  المصدردلائل النبوة الصفحة أو الرقم: 2/158  خلاصة حكم المحدثمنقطع

 

Beyhaki: Rasulullah as. Hadice'ye şöyle dedi: Yalnız kaldığımda bir ses işittim. Vallahi bir iş olacağından korktum. Meâzellâh. Allah, sana böyle bir şey yapmaz. Allah'a yemin ede­rim ki: Sen emaneti yerine getirirsin, akrabayı ziyaret edersin, doğru sözlüsün. Rasulullah as'ın bulunmadığı bir sırada Ebu Bekir eve geldi. Hatice, Rasulullah’ın hadisesini ona anlattı ve: Ey Atik, Muhammed’le Varaka’nın yanına hele bir git. Ebu Bekir yanına vardığında; Rasulullah’ın elinde tuttu ve: Seninle birlikte Varaka'ya gidelim, dedi.  Rasulullah ona: Sa­na durumu kim haber verdi, diye sorunca Ebu Bekir: Hadice, dedi. İki­si Varaka'nın yanına gittiler. Durumu ona anlattılar. Rasulullah: Yalnız kaldığım sırada arkamdan: Ya Muhammed!.. Ya Muhammed!.. diye bir ses işitiyorum. Ben de rastgele kaçıyorum, dedi. Varaka: Hayır, böyle yapma, dedi. O ses sana tekrar gelince, olduğun yerde dur. Ne dediğini dinle. Sonra yanıma gel ve durumu bana anlat, dedi. Yalnız kaldığı sırada biri yine seslendi: Ya Muhammed!.. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ... وَلَا الضَّالِّينَ  -fatiha suresini oku- Devamla: لا إله إلا اللهُ  de. Derhal Varaka'ya gitti. Durumu anlattı. Varaka ona: Sana müjdeler olsun, sana müjdeler olsun. Ben şahidlik ederim ki sen; Meryem oğlunun geleceğini müjdelediği kişisin. Mûsa'ya gelen Nâmûs'un benzeri sana da gelmiştir. Sen gönderilecek Nebî’sin. Şu gününden son­ra sen cihad ile emredileceksin. Bu emir zamanıma ulaşırsa seninle beraber cihad ederdim. Varaka vefat et­tiğinde Rasulullah as: Andolsun, Varaka keşişini ipek elbiseler içerisinde Cennet’te gördüm. Çünkü o/Varaka, bana inandı ve be­ni tasdik etti, buyurdu.

 

Vehbe Züheylî: Eğer ger­çekten mahfuz bir rivayet ise; bunun Rasulullah’a nazil olan: 96/Alak:1-5, ile 74/Müddessir: surelerden sonra meydana gelmiş olma ihtimali vardır.

أنَّ رسولَ اللهِ قال لخديجةَ إني إذا خلوتُ وحدي سمعتُ نداءً وقد خشيتُ واللهِ أن يكون لهذا أمرٌ قالت معاذَ اللهِ ما كان ليفعل ذلك بك فواللهِ إنك لَتُؤدِّي الأمانةَ وتَصل ُالرَّحِمَ وتَصدقُ الحديثَ فلما دخل أبو بكرٍ وليس رسولُ اللهِ ثم ذكرت له خديجةُ فقالت يا عتيقُ اذهبْ مع محمدٍ إلى ورقةَ فلما دخل رسولُ اللهِ أخذ بيدِه أبو بكرٍ فقال انطلِقْ بنا إلى ورقةَ قال ومن اخبرك قال خديجةُ فانطلقا إليه فقصَّا عليه فقال رسولُ اللهِ إني إذا خلوتُ وحدي سمعتُ نداءً خلفي يا محمدُ يا محمدُ فانطلق هاربًا في الأرضِ فقال له لا تفعلْ إذا أتاك فاثبُتْ حتى تسمعَ ما يقول لك ثم ائتِني فأخبرني فلما خلا ناداه يا محمدُ قل بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ الحمدُ لله ربِّ العالَمين حتى بلغ ولا الضَّالِّينَ قل لا إله إلا اللهُ فأتى ورقةَ فذكر له ذلك فقال له ورقةُ أَبشِرْ ثم أبشِرْ فأنا أشهدُ أنك الذي بشَّر بك ابنُ مريمَ وإنك على مثلِ ناموسِ موسى وإنك نبيٌّ مرسَلٌ وإنك ستؤمر بالجهادِ بعد يومِك هذا ولئن أدركَني ذلك لأجاهدنَّ معك فلما تُوفِّي قال رسولُ اللهِ لقد رأيتُ القِسَّ في الجنةِ عليه ثيابُ الحريرِ لأنه آمن بي وصدَّقني يعني ورقةَ

الراويعمرو بن شرحبيل  المحدثابن كثير  المصدرالبداية والنهاية الصفحة أو الرقم: 3/9  خلاصة حكم المحدثمرسل وفيه غرابة

 

نزلْنا منزلًا. فأتتْنا امرأةٌ فقالت: إنَّ سيِّدَ الحيِّ سَلَيمٌ، لُدغَ . فهل فيكم من رَاقٍ؟ فقام معها رجلٌ منا. ما كنا نظنه يُحسنُ رُقيةً. فرقاه بفاتحةِ الكتابِ فبرأ. فأعطوه غنمًا ، وسقونا لبنًا. فقلنا: أكنتَ تُحسِنُ رُقيةً ؟ فقال: ما رقَيتُه إلا بفاتحةِ الكتاب. قال فقلتُ: لا تُحرِّكوها حتى نأتي النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. فأتينا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذكرنا له ذلك. فقال ما كان يُدريه أنها رُقيةٌ؟ اقسِموا واضربوا لي بسهمٍ معكم. وفي رواية: نحوه. غير أنه قال: فقام معها رجلٌ منا. ما كنا نأْبِنُه برُقيةٍ
الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 2201  خلاصة حكم المحدث : صحيح  انظر شرح الحديث رقم 11307

Ebu Saîd el Hudrî: Yolculukta bir yerde konaklamıştık. Genç bir kadın geldi: Kabilenin efendisini yılan soktu. Erkeklerimiz de yoktur, aranızda rukye yapan var mıdır? Aramızdan rukye yaptığını bilmediğimiz birisi Fâtihatu’l Kitâb ile rukye yaptı. Adam iyileşti. Ona (otuz) koyun verilmesini emretti. Bize de süt içirdi. Dönünce: Sen gerçekten rukye yapar mıydın, yoksa öylesine rukye yaptın, dedik. Dedi ki: Hayır, ben sadece Fâtihatu’l Kitâb ile rukye yaptım. Biz de: Tamam, hiçbir şey konuşmayalım. Nebi as'a gidince sorarız, dedik. Medine'ye geldik durumu Nebi as'a anlattık. Buyurdu ki: Rukye olduğunu nereden bilecek, koyunları taksim edin ve bana da bir pay ayırın.

 

Ümmü’l Kitab’ın okunmadığı her namaz noksandır.

كلُّ صلاةٍ لا يُقرأُ فيها بأمِّ الكتابِ فهي خِداجٌ

الراويعائشة أم المؤمنين  المحدثمحمد جار الله الصعدي  المصدر :النوافح العطرة الصفحة أو الرقم: 258  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراويعائشة و عبدالله بن عمرو بن العاص علي بن أبي طالب و أبو هريرة و أبو أمامة  المحدثالألباني  المصدرصحيح الجامع  الصفحة أو الرقم: 4535  خلاصة حكم المحدثصحيح

 الراويعائشة أم المؤمنين  المحدثالألباني  المصدرصحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 692  خلاصة حكم المحدثحسن صحيح

الراويعبدالله بن عمرو  المحدثالألباني  المصدرصحيح ابن ماجه  الصفحة أو الرقم: 693  خلاصة حكم المحدثحسن صحيح

 

Elmalı: Sanki;

1.    Besmele bir taç,

2.    Kur'ân en mükemmel bir vücut,

3.    Fâtiha onun başı,

4.    Bu baştaki çehre, Fâtiha'da geçen rahmet ve hidayet

5.    Çehrenin göz bebekleri, dünya ve ahiret

6.    dış yüzüyle içyüzü kulluk ve yardım dileme dili,

7.    Allah'ın birliğine inanma ise ruhudur.

 

Fâtiha sûresinin genel hatları:

1.          Hamd: Hamd sadece Allah’a aittir.

2.          Lafzatullâh:

3.          Rabb: Allah mutlak Rabb’tır.

4.          Âlem: Allah’tan başka var olan her şeyin sınıflandırılması.

5.          Rahmân:

6.          Rahîm:

7.          Mâlik/malik:

8.          Din günü:

9.          Ubudiyet.

10.      İstiân:

11.      Hidayet:

12.      Sırâtu’l müstekîm:

13.      Nimet:

14.      Mağdûb:

15.      Dâllîn

 

Fâtiha Sûresinin Ayetlerinin Sayısı

Ali ra: Ayet sayısı yedidir. Besmele ayettir.     

Hasan-ı Basrî: Ayet sayısı sekizdir.

 

Besmele Fâtiha’dan bir ayet midir:

Ebû Hanîfe: Besmele Fâtiha Sûresi'nden bir ayet değildir. Namazda besmele gizli okunur.

İmâm-ı Şafiî: Besmele Fâtiha Sûresi'nden bir ayettir. Namazda besmele cehrî okunur.

Ahmed b. Hanbel: Besmele Fâtiha'dan bir ayettir.

 

 

İstiâze: Allah'a sığınmadır. 

 

İstiâze duası:

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

İstiâze duasının anlamı: Taşlanmış Şeytân’dan Allah’a sığınırım. Açılımı: Beni yoldan çıkarmaya, saptırmaya ve zarar vermeye çalışan ve Allah’ın huzurunda kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınırım. 

 

Şeytân kelimesinin anlamları:

1.    İblisin diğer adı,

2.    Dik kafalı,

3.    Yoldan çıkaran,

4.    Allah’tan uzak olan,

5.    Allah’a isyan eden cin ve insanların hepsidir.

 

Racîm kelimesi:

1.    Taşlanmış,

2.    Lanetlenmiş,

3.    Taşla öldürülmüş,

4.    Kovulmuş,

5.    Sövülmüş anlamlarına gelir. 

 

001- Fâtiha

سورة الفاتحة

بسم الله الرحمن الرحيم 1

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 3

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ 6

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ  7

آمين

1.    Rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla... 

2.    Hamd, âlemlerin rabbi Allah'a mahsustur. 

3.    Rahman ve rahîmdir. 

4.    Ceza gününün tek sahibidir.

5.    Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. 

6.    Bizi dosdoğru yola ilet. 

7.    Nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların ve doğrudan sapmışların yoluna da değil.  Âmîn. 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم 1

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 

Bismillâhirrahmânirrahîm: İslam'a uygun olan her işimizin başlangıç anahtardır.

Rahmân: Rahmeti çok ve bütün rahmet türlerini kapsayan ge­nel bir isimdir.

Rahîm: Rahmeti devamlı ve sürekli olan demektir.

Elmalı: Özellikle açılış törenlerinde; …Falancanın adına, Falanın şerefine… gibi değişik örnekler vardır. Besmelede hiçbir isim ile değil ancak yüce Allah'ın ismi ile şu işime başlıyorum, demektir.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Yaratan Rabbinin adıyla oku! 96/Alak:1

وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ

Ve: Firavun’un şerefiyle/gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz, dediler. 26/Şuara:44

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِاِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Nûh: Binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah’ın adıyladır. 11/Hud:41

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et 56/Vakıa:52,96, 69/Hakka:52

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ2

Hamd, âlemlerin rabbi Allah'a mahsustur. 

 

Şu üç kelimenin anlamı birbirine yakındır:

1.    Hamd: Hiçbir karşılık olmadan yapılan övgüdür. Hamd sadece Allah’a yapılır. Sınırsızdır. Allah’ın gücü, kuvveti, yaratıcılığı, rızık vericiliği… vb. durumlar karşısında hayret şaşkınlığını kalp ile ifade eden övgüdür. Elhamdulillâh gibi. İnsanlara yapılırsa sınırlıdır.

2.    Şü­kr: Nimetten faydalananlar yapar. Şükr Allah’a yapılırsa şükür, diğer varlıklara yapılırsa teşekkür ismini veriyoruz.

3.    Medh: Canlı-cansız her şey methedilebilir.

 

الْحَمْدُ Elhamdü'deki ال  elif-lâm istiğrak içindir: Çünkü bütün hamd türlerini içine alır.

 

من لم يشْكر القليلَ لم يشْكر الْكثيرَ ومن لم يشْكر النَّاسَ لم يشْكر اللَّهَ عزَّ وجلَّ والتَّحدُّثُ بنعمةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ شُكرٌ وترْكُها كفرٌ والجماعةُ رحمةٌ والفرقةُ عذابٌ

الراويالنعمان بن بشير  المحدثابن مفلح  المصدرالآداب الشرعية الصفحة أو الرقم: 1/332  خلاصة حكم المحدثحسن

الراويالنعمان بن بشير  المحدثالألباني  المصدرصحيح الترغيب الصفحة أو الرقم: 976  خلاصة حكم المحدثحسن صحيح

Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez, insanlara teşekkür etmeyen Allah’a da şükretmez. Allah’ın nimetlerini söylemek şükür, onları anmamak ise nankörlüktür. Cemaat rahmettir, ayrılık azaptır.

من لم يشْكُرِ الناسَ لم يشْكُرِ اللهَ

الراويأبو سعيد الخدري  المحدثالترمذي  المصدرسنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 1955  خلاصة حكم المحدثحسن صحيح

 الراويأبو سعيد الخدري  المحدثابن حجر العسقلاني  المصدرتخريج مشكاة المصابيح الصفحة أو الرقم: 3/222  خلاصة حكم المحدثحسن كما قال في المقدمة

الراويأبو سعيد الخدري  المحدثمحمد جار الله الصعدي  المصدر :النوافح العطرة الصفحة أو الرقم: 406  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراويأبو سعيد الخدري  المحدثالألباني  المصدرصحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 6541  خلاصة حكم المحدثصحيح

 الراويأبو سعيد الخدري  المحدثالألباني  المصدرصحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1955  خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره

الراويأبو هريرة  المحدثالألباني  المصدرصحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1954  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراويأبو سعيد الخدري  المحدثالزرقاني  المصدرمختصر المقاصد الصفحة أو الرقم: 1079  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراويالأشعث بن قيس  المحدثالألباني  المصدرصحيح الترغيب الصفحة أو الرقم: 971  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراوي : -  المحدثابن باز  المصدرمجموع فتاوى ابن باز الصفحة أو الرقم: 287/6  خلاصة حكم المحدثثابت

İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da şükretmez.

لا يشكرُ اللهَ من لا يشكرُ الناسَ

الراويعبدالله بن عمر  المحدثأبو زرعة الرازي  المصدرتاريخ بغداد الصفحة أو الرقم: 7/183  خلاصة حكم المحدثباطل وزور لا أصل له

الراويأبو هريرة  المحدثأبو داود  المصدرسنن أبي داود الصفحة أو الرقم: 4811  خلاصة حكم المحدثسكت عنه وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح

الراويالنعمان بن بشير  المحدثأبو حاتم الرازي  المصدر :الجرح والتعديل الصفحة أو الرقم: 9/403  خلاصة حكم المحدثلا يتابع في هذا  أبو عبد الرحمن

الراويأبو هريرة  المحدثابن حبان  المصدرصحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم: 3407  خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه

الراوينافع مولى ابن عمر  المحدثالخطيب البغدادي  المصدر :تاريخ بغداد الصفحة أو الرقم: 7/183  خلاصة حكم المحدثمحفوظ موقوفاً

الراويالنعمان بن بشير  المحدثابن عبدالبر  المصدرالاستغناء الصفحة أو الرقم: 3/1384  خلاصة حكم المحدثلم يتابع أبو عبد الرحمن عليه

الراويالأشعث بن قيس  المحدثالمنذري  المصدرالترغيب والترهيب الصفحة أو الرقم: 2/102  خلاصة حكم المحدثرواته ثقات

الراويأبو هريرة  المحدثالمنذري  المصدرالترغيب والترهيب الصفحة أو الرقم: 2/102  خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما

الراويأبو هريرة  المحدثابن دقيق العيد  المصدرالاقتراح الصفحة أو الرقم: 117  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراويأبو هريرة  المحدثابن مفلح  المصدرالآداب الشرعية الصفحة أو الرقم: 1/330  خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح

الراويأسامة بن عمير الهذلي والد أبي المليح  المحدثالهيثمي المصدرمجمع الزوائد الصفحة أو الرقم: 8/184  خلاصة حكم المحدثفيه من لم أعرفهم

الراويالأشعث بن قيس  المحدثالهيثمي  المصدرمجمع الزوائد الصفحة أو الرقم: 8/183  خلاصة حكم المحدثرجال أحمد ثقات‏

الراويالأشعث بن قيس  المحدثالعجلوني  المصدركشف الخفاء الصفحة أو الرقم: 2/508  خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات

الراويأبو هريرة  المحدثالسفاريني الحنبلي  المصدرالقول العلي الصفحة أو الرقم: 188  خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح

الراويأبو هريرة  المحدثالسفاريني الحنبلي  المصدرشرح كتاب الشهاب الصفحة أو الرقم: 147  خلاصة حكم المحدثله طرق يقوي بعضها بعضا

الراويأبو هريرة  المحدثأحمد شاكر  المصدرمسند أحمد الصفحة أو الرقم: 15/83  خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح

الراوي : -  المحدثابن باز  المصدرمجموع فتاوى ابن باز الصفحة أو الرقم: 287/6  خلاصة حكم المحدثثابت

الراويأبو هريرة  المحدثالألباني  المصدرصحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 7719  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراويالأشعث بن قيس  المحدثالألباني  المصدرالسلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 416  خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم

الراويأبو هريرة  المحدثالألباني  المصدرصحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4811  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراويأبو هريرة  المحدثالألباني  المصدرصحيح الترغيب الصفحة أو الرقم: 973  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراويأبو هريرة  المحدثالألباني  المصدرصحيح الأدب المفرد الصفحة أو الرقم: 160  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراويأبو هريرة  المحدثالوادعي  المصدرالصحيح المسند الصفحة أو الرقم: 1344  خلاصة حكم المحدثصحيح على شرط مسلم

 

 

 

لله  Lafzı:  لِ  harfi cerr’i ile الله  lafzatullâh’tan oluşmuştur.

Buradakiلِ  harfi cerr’in anlamı:

1.    Aidiyet/tahsîs: Hamd sadece ve sadece Allah’a yapılır.

2.    Mülkiyet: Hamd Allah’a aittir.

3.    Kudret ve hâkimiyet: Hamd kudret ve hâkimiyet sahibi Allah’adır. 

Dikkat edilirse ifade edilen لِ ifadesinin üç anlamı da; ayetin anlamına uygundur.

 

Said b. Cübeyr, Zührî, Atâ ve İbn Mübarek: Bütün surelerin başındaki besmeleler, surelerin başında birer ayettir.

Lafzetullâh özel isimdir. Ancak;  Allah ismi, el ilâh-Ellâh-Allahإله الإله الله : olması hasebiyle Lafzetullâh’ın anlamlarından en ağırlıklısı; tek özel ve gerçek olan İlâh anlamına gelir. Lafzetullâh ilâh temeline dayanan ve ulûhiyet zirvesini en iyi şekilde ifade eden bir isimdir.

اللَّهَ Allah lafzı: Yüce Yaratıcı’nın özel ismidir. Diğer esmâu’l husnâ da Allah’ın isimleşmiş sıfatlarıdır. Yüce Yaratıcı’nın özellikleri sonsuzdur. Genel hatlarıyla bazı terimlerle ifade edebilme imkânımız vardır. Bu terimler silsilesine esmâu’l husnâ denir. Örneğin; Rabb, Rahmân, Rahîm, Mâlik, Hâlik, Evvel, Âhir… gibi. Bu terimler yüce Yaratcı’yı tam olarak ifade edemez. Ancak belli bir yönünü yansıtmaktadır. Allah ifadesi ise; esmâu’l husnâ’nın tümünün manalarını kapsamaktadır. Bunlardan hangisini kullanırsak kullanalım, kasdımızın Allah olduğu muhakkaktır.

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

Deki: İster Allah diye çağırın, ister Rahmân diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet esmâu’l husnâ en güzel isimler O’nundur… 17/İsra:110

 

 

Âlem: Allah'dan başka; kâinatta yer tutan-tutmayan, görülen-görülmeyen, hissedilen-edilmeyen bütün varlıkların sınıflandırılması âlem’i ifade eder.

 

Âlemler:

1.    Göremediğimiz ğaybî varlıklar: Arş, Kürsî, Sidreti'l-müntehâ, Levh, Kalem, Cennet, melek, cin, ruh… gibi.

2.    Gök cisimleri: Güneş, ay, gezegen, galaksiler…

3.    Yer cisimleri: Çöller, dağlar, mamur ülkeler, yeryüzü...

4.    Su küresi: Okyanuslar, denizler ve nehir yatakları…

5.    Hava kütlesi: Atmosfer…

6.    Ateş küresidir: Yer küresinin iç kısmı.

7.    Diğer varlıklar: Bitkiler, atom, molekül, mikro organizmalar, ma­denler, insanlar, hayvanlar... gibi.

 

 

رَبِّ Rabb: Terbiye eden.

 

Terbiye eden:

1.    Üstün kudret: Yüce Allah kast edilir. Fayda sağlasın diye varlıkları terbiye etmiştir.

2.    Yaratılmış terbiyeci: Yaratılmışlar kast edilir. Kendisinin veya başkalarının faydalanması için yaptığı terbiye.

 

Rabbi'l âlemîn: Rab, terbiye eden demektir. Bütün alemleri Allah terbiye etmiştir.  Âlemler: İnsanlar, melekler, cinler, ışıklar, kuşlar, davarlar, böcekler, bakteriler… Sayılamayacak kadar âlemler vardır. Mesela: İnsanlar âlemi; renkleri, dilleri, boyları, akılları, zekâları, sevdikleri, sevmedikleri, güzellikleri, çirkinlikleri, cesaretleri, korkaklıları… hep farklı farklıdır. Hatta parmak izlerine kadar birbirlerine benzemezler.  İnsanların birbirlerine olan sayısız benzerliklerini ve farklılıklarını veren yüce Allah’tır. Bu yaratılışa terbiye denir. İşte kâinattaki bütün varlıkların terbiyecisi yani âlemlerin rabbi Allah’tır.  Başka bir ifadeyle; kâinatın başlangıcından kıyametin kopuşuna kadar her şeyin yaratıcısı, şekillendiricisi yani rabbi Allah’tır. 

 

Ali ra'a: Biz, Lâ ilâhe illallâh, Sübhânallâh ve Allâhü Ekber lafızlarının mânâsını biliyoruz, Elhamdülillah ne mânâya gelir, diye soruldu. Ali: Elhamdülillah Allah'ın kendi nefsi için seçtiği, hoşlandığı ve söylenmesini istediği sözdür, dedi.

 

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 3

Errahmân: Nimetlerin en büyüğünü verendir. Akıl, sağlık, görme, yürüme, düşünebilme gibi sayısız nimetleri veren rahmân olan Allah’tır.  

Errahîm: En ince, hassas özellikler verendir. İnsanlar arasında genel benzerlikler vardır. Ama o benzerliklere dikkatli bakıldığında; onların da birbirinden farklı olduğu görülür. Mesela: Genel olarak bütün insanların kolları birbirine benzer. Karşılaştırma yapıldığında; bir insanın parmakları, dirsekleri, avuçları hepsi birbirine benzemez. Renk, uzunluk, kalınlık, kuvvetlilikler birbirinden farklıdır. Bu ince detayları veren Allah’ın rahîm’lik sıfatıdır.  

İbn Cerîr Taberî: Seleften gelen bazı tefsirde İsâ as’a dayanan rivayette İsa: Rahmân; dünya ve âhirette fazla esirgeyici, Rahîm; yalnızca âhirette esirgeyici anlamınadır, demiştir.

 

Şöyle de izah edilmiştir:

Rahmân: Allah’ın tüm mümin ve kâfirlere dünyada nimetlerini yani rızkını vermesidir.

Rahîm: Allah’ın Cennet’te müminlere rahmetiyle bol bol ihsanlarda bulunmasıdır.

 

 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4

 

Dîn gününün Mâlik’i ifâdesi,

مالك يوم الدين Allah, kıyamet gününü ikâme etmeye muktedirdir.

ملك يوم الدين Allah, kıyamet günü tek güç ve tasarruf sahibidir.

 

 

كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلم وأبو بكرٍ وعمرَ وعثمانَ يقرءونَ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وأولُ من قرأَها مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ  مروانُ

الراوي : سعيد بن المسيب  المحدث : الألباني  المصدر : أصل صفة الصلاة الصفحة أو الرقم: 1/298  خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح لكنه مرسل ، لكن الحديث يتقوى بالطرق

Resûlullah as, Ebubekir, Osman: مالك يوم الدين, şeklinde okuyordu.  ملك يوم الدين şeklinde ilk okuyan da Mervân'dır.

 

 

Dahhâk’dan İbn Abbâs: Din gününün mâliki ifadesi o günde Allah'tan başka hiç kimse mülk sahibi değildir. Dünyadaki gibi malı-mülkü olmayacaktır.

 

Yevmuddîn: Âhiretteki hesaplaşma günü demektir. Dünyada bütün insanlar serbest bırakmıştır. İsteyen iman eder, isteyen inkâr eder. Buna karşılık kim zerre kadar hayır veya şer işlerse onun karşılığını Âhiret’te görecektir. Hesaba çekilecektir. O gün hiçbir kimsenin hürriyeti yoktur. Sadece yüce Allah o günün mutlak melikidir.

 

Kıyamet gününde melik-mâlik’ler:

1.    Tekrar dirilişten sonra pek çok melikler ortaya çıkar. Bunlar sınırlı ve geçici olan dünya hayatında malı-mülkü ve saltanatı olanlardı. Ama şimdi melikliğin içi boşaltılmış, sadece ismi kalmıştır.

2.    İşte o gün; malı-mülkü ve saltanatı daimi olan yani mükemmel mâlik olan Allah’tır.

3.     

4.    Mâlikliğin anlamı sanki meliklikten daha kapsamlıdır.

5.    Dünyada meliklere isyan mümkündü. Allah’a bile isyan ediliyordu. Ama şimdi tek melik-mâlik Allah’tır. İsyan da mümkün değildir.

 

 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5

 

Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

 

İyyâke na’budu: Yalnız sana ibadet ederiz.

 

İbadet kelimesi:

1.    Lüğat olarak: Zillet mânâsına gelir. Zelîl olma ve horlanmadır. 

2.    Terim olarak: Sevginin, itaat ve korkunun zirvede buluştuğu tutum ve davranıştır.

3.    Köle olmak: Sadece Allah’a boyun eğmek, kul-köle olmaktır.

4.    İbadet etmek: Sadece Allah’ın emrine uymak, eğilmek-rüku, yere kapanmak-secde etmek, huzurunda küçülmektir.

 

اياك kelimesinin iki kez tekrarlanmasında îtinâ ve hasr vardır. Mânâ:

1.    İtina: Hiçbir kimseye ibâdet etmeyiz,

2.    Hasr: Ancak sana ibâdet ederiz, olur.

 

Nabudu’daki cemi نَ  nûn’u:

1.    Cemi nûn’u: İbadet edenin nefsi, azaları, etrafındaki meleklerle çoğul durumundadır. İbadetlerin en sık eda edileni namazdır. O da genellikle cemaatle icra edilmektedir. Bu fiilin cemi olması normaldir.

2.    Azamet nûn’u: Büyüklüğü ifade eder. Büyüklük de Allah’a mahsustur. O zaman bu nûn, azamet nûn’u değil, cemi nûn’udur.

 

İnsanlar neye tapıyor/ibadet ediyorlardı:

1.          İnsanların bazısı; tahta, taş, altın, gümüşten yapılmış heykel putlarına taparlar. 

2.          Ağaçları ilâh yapanlar; ondan kendisine fayda geleceğine inanır. O ağaca çaput veya iplik bağlar. 

3.          Hayvanlara tapanlar; onların kutsallığına inanırlar. Allah'ın ortakları gibi onlara saygı gösterirler. İnek, öküz, maymun gibi hayvanları ilâh sayarlar. Taparlar.

4.          Mecûsîler ateşe taparlar. 

5.          İnsanların bazısı da insanlara taparlar. Onları Allah’ı sever gibi severler. Firavunu Nemrud'u ilâh bildikleri gibi. 

6.          Bazıları ölmüş insanların ruhlarına taparlar. Taptığı ruhların kendilerine yardım edeceklerine inanırlar. Bundan dolayı onların kabirlerine gider yardım dilenirler. Falan şeyhin, filan babanın, filan dedenin türbesi-yatırı derler. Ballandıra ballandıra birbirine anlatırlar. Derler ki: Adamın biri aşağı mahalleye gitmiş. Orada bir yalan uydurmuş. Daha sonra kendi mahallesine gelmiş. Fakat uydurduğu yalan dilden dile dolaşarak kendisinden önce gelmiş. Kendi kendisine şöyle demiş: Allah Allah, ben aşağı mahallede böyle bir yalan uydurdum. Demek ki doğruymuş. Yalancı da yalanına inanmış. İşte insanlar kendileri uyduruyor, kendileri inanıyorlar. Uydurmalar insanlara cazip geliyor. Ama insanların imanlarını bulandırıyor. Sulandırıyor. Şirke düşürüyor. 

7.          Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğlu, 

8.          Hıristiyanlar İsa Allah'ın oğlu,

9.          Müşrik Araplar Melekler Allah’ın kızlarıdır, derler. 

10.     Güneş, ay, yıldız ve gezegenlerde uğur ve mutluluk bekleyenler de onları ilahlaştırmış durumuna düşmüştür.   

 

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

ve iyyâke nesteîn: Yalnız senden yardım isteriz. Bir olumsuzlukla karşılaştığımızda, elimizde gelen bütün tedbirleri alırız. İşin başından sonuna kadar Allah’tan yardım dileriz. Mezarlardan, türbelerden, şeyhlerden, hocalardan, ağaçlardan, çaputlardan medet ummayız. Onlardan yardım isteyemeyiz. Yoksa bu ayetinin anlamını beğenmemiş ve Allah’a şirk koşmuş oluruz.

 

 

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ

Sabrederek ve namaz kılarak -Allah’tan- yardım dileyin. 2/Bakara:45


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. 2/Bakara:153


وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah’tır. 12/Yusuf:18


قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

Rasulullah: Ey Rabbim! Hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz, sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahmân’dır, dedi. 21/Enbiya:112

 

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ 6

 

الهداية /Hidâyet:

Hidayet: Arzu edilen hayırlı hedefi göstermek, istenilen hedefe zorlamaksızın götürmektir. Bazen Kur’ân Kerîm’de kafirleri istihfaf ve istihza olarak mecazî olumsuz olarak da kullanılmaktadır.

Rağıb İsfehânî: Hidâyet: Yumuşaklıkla rehberlik etmektir.

Hidâyetin zıddı dalâlettir.

Hidâyet; Allah'ın insanlara bir hediyesidir. Bu hediye imkânı iyi değerlendirilmelidir. İnsanın hayat seyri esnasında hidâyet veya dalâleti tercih etmesi kendi elindedir. Bu tercih; sürekli okunan Fâtiha suresindeki اهدنا ifadesi ile yenilenmektedir. 

 

İnsanlar bir gayeye ulaşmak için karar verir. Niyet eder. Yapacağı işin temelini atar. Yapılması gereken her şeyi yerine getirir. Sonra samimi şekilde Allah’a dua eder.

Sadreddin Konevî: Sebepler yani sonuçlar: İrade sahibinin verdiği hükme göre ortaya çıkarlar.

 

 

الصراط المستقيم /essırâtu’l müstekîm: Dosdoğru yol, istikameti düzgün yol.

Sırâtu’l müstakîm: Allah’a en yakın, en kısa ve maksada en uygun yoldur. Dünyada istikameti Cennet olan dosdoğru sırât/yol, ahrette de Cehennem üzerinde Cennet’e geçerken sağlam sırât yol/köprüdür.

 

Sırâtu’l müstakîm:

1.    Gerçek olan Sırâtu’l müstakîm: Nimet verilenlerin takip ettiği yol.

2.    Zannedilen Sırâtu’l müstakîm: Mağdûb ve dâllîn’in takip ettiği yol.

 

İhdinâ’s sırat elmustakîm: Bizi dosdoğru yola yani hidayete erdir.

Dosdoğru yola erdir: birkaç şekilde izah edilmektedir.

1.    Allah’ın yoluna erdir. 

2.    Kur’ân yoluna erdir.

3.    İslâm yoluna erdir.

4.    Muhammed as’ın gösterdiği yola erdir.

5.    Eğriliği olmayan dümdüz yola erdir.

6.    Cennet’e giden yola hidayet et. Bu yolların hepsi, Bizi dosdoğru yola erdir yani hidayete erdir ayetini ifade eder.

Yani: Ya Rabbî. bizi iman üzere sabit kıl. Güzel işlerde muvaffak eyle. Eğilip bükülmeyen Cennet’e giden yola ilet.

 

Yüce Allâh, beş tür hidayet bahşetmiştir.

1.    Fıtrî hidayet: Çocukluktan yeme-içme isteğini ifade etme yeteneği,

2.    Duyularla elde edilen hidayet: Tedrici olarak gelişen mükemmelleşen hak-hukuk taraftarlığı… gibi.

3.    Akılla elde edilen hidayet: Hayatın gerçekleriyle yüzleşerek elde edilir. Bu toplumsal yaşantı tecrübelerini meydana getirir. Aklın çalıştırılarak deneme-yanılma ile elde edilen doğruyu bulma hidayeti oluşturur.

4.    Dinin hidayeti: Allah’ın, Rasullerin ve vahyin yönlendirmesiyle elde edilen hidayettir. Aklı sağlıklı yönlendiren veya yaptığı hatasını vahiy düzeltir. Muhakkak ki sen hidayete/dosdoğru yola iletirsin. 42/Şura:52

5.    İlâhî hidayet: Şartların olgunlaştırılması veya olağanüstüleşerek meydana gelen hidayettir. Çalışan ve isteyenlere Allah’ın tevfikinin ulaşmasıdır. Bu hidayete sadece Allah müdahildir. Başkalarının etkisi yoktur. İşte bunlar Allah'ın ken­dilerine hidayet verdiği kimselerdir, O halde sen de onların hidayetine uy. 6/En'am:90

 

İstikâmetin mertebeleri

1.    Sadece Sö­zü-fiili-kalbi ile aynı istikâmette olanlar:

1.    Sözü doğru

2.    Yaptığı doğru

3.    Kalbindeki doğrudur. Bunlar tam dürüst insanlardır.

2.    Sadece Sö­zü-fiili-kalbi ile aynı istikâmette olanlar:

1.    Sözü yanlış

2.    Yaptığı doğru

3.    Kalbindeki doğrudur.

3.    Sadece Sö­zü-fiili-kalbi ile aynı istikâmette olanlar.

1.    Sözü doğru

2.    Yaptığı doğru

3.    Kalbindeki yanlış.

4.    Sadece Sö­zü-fiili-kalbi ile aynı istikamette olan kişidir.

1.    Sözü doğru

2.    Yaptığı yanlış

3.    Kalbindeki doğrudur.

5.    Sadece Sö­zü-fiili-kalbi ile aynı istikâmette olan kimsedir.

1.    Sözü doğru

2.    Yaptığı yanlış

3.    Kalbindeki yanlıştır.

6.    Sadece Sö­zü-fiili-kalbi ile aynı istikâmette olan kimsedir.

1.    Sözü yanlış

2.    Yaptığı yanlış

3.    Kalbindeki doğrudur.

7.    Sadece Sö­-fiili-kalbi ile aynı istikâmet­te olan kimsedir.

1.    Sözü yanlış

2.    Yaptığı doğru

3.    Kalbindeki yanlıştır.

 

إنَّ اللهَ ضرب مَثَلًا صراطًا مستقيمًا ، على كَنَفَيِ الصراطِ زُورَانِ لهما أبوابٌ مُفَتَّحَةٌ، على الأبوابِ سُتُورٌ، وداعٍ يَدْعُو على رأسِ الصراطِ، وداعٍ يَدْعُو فوقَه، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، ويَهْدِي مَن يشاءُ إلى صراطٍ مستقيمٍ، والأبوابُ التي على كَنَفَيِ الصراطِ حدودُ اللهِ، فلا يقعُ أحدٌ في حدودِ اللهِ حتى يَكْشِفَ السِّتْرَ، والذي يَدْعُو من فوقِه واعظُ ربِّه

الراوي : النواس بن سمعان  المحدث : الترمذي  المصدر : سنن الترمذي  الصفحة أو الرقم: 2859  خلاصة حكم المحدث : غريب

 الراوي : النواس بن سمعان  المحدث : المنذري  المصدر : الترغيب والترهيب الصفحة أو الرقم: 3/243  خلاصة حكم المحدث : فيه بقية عن بجير بن سعد

 الراوي : النواس بن سمعان  المحدث : المباركفوري  المصدر : تحفة الأحوذي الصفحة أو الرقم: 7/273  خلاصة حكم المحدث : فيه بقية بن الوليد صدوق كثير التدليس قال الحافظ وقد عنعن

الراوي : النواس بن سمعان  المحدث : الألباني  المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 2859  خلاصة حكم المحدث : صحيح

الراوي : النواس بن سمعان  المحدث : الألباني  المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم: 2347  خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره

Rasûlullah'dan: Allah Sırâtu’l müstakîm'i şöyle darbımesel verdi: Sırât'ın iki yakasında iki sûr, açık kapılar ve kapıların üzerinde perdeler vardır. Sırât'ın başında ve üzerinde de bir münâdî: Allah sizi Dâru’s Selâm’a davet ediyor. O, isteyeni/veya istediğini Sırâtu’l Mustekîm’e hidayet eder. Sırât’ın başındaki kapılar Allah’ın hudutları/yasaklarıdır. Aman ha, hiç kimse buralara düşmesin/girmesin. Üzerinde de bir münâdî aynı şekilde Rabbısının ihsanı olan nasihatçisi/vicdanıdır.

 

Temsildeki:

Sırat İslâm'dır.

Sûr/kale Allah'ın hadleridir.

Açık kapılar Allah'ın haramlarıdır.

Gergin perdeler Allah’ın sınırlarıdır.

Sıratın başındaki bu çağırıcı Allah'ın kitabıdır.

Sırat'ın üzerindeki çağırıcı Allah'ın her Müslüman’ın kalbindeki uyarıcısı/vâiz’idir. En doğrusunu Allah bilir.


ضربَ اللَّهُ مثلًا صراطًا مُستقيمًا ، وعن جَنبتَيِ الصِّراطِ سورانِ ، فيهِما أبوابٌ مُفتَّحةٌ ، وعلَى الأبوابِ ستورٌ مُرخاةٌ، وعندَ رأسِ الصِّراطِ داعٍ يَقولُ: استَقيموا علَى الصِّراطِ ولا تَعوَجُّوا، وفَوقَ ذلِكَ داعٍ يدعو، كلَّما همَّ عبدٌ أن يفتحَ شيئًا مِن تلكَ الأبوابِ قالَ: وَيحَكَ! لا تَفتَحهُ، فإنَّكَ إن تفتَحهُ تَلِجْهُ؛ ثمَّ فسَّرَهُ، فأخبرَ: أنَّ الصِّراطَ هوَ الإسلامُ، وأنَّ الأبوابَ المُفتَّحةَ محارِمُ اللَّهِ ، وأنَّ السُّتورَ المُرخاةَ حدودُ اللَّهِ، وأنَّ الدَّاعيَ علَى رأسِ الصِّراطِ هوَ القرآنُ، وأنَّ الدَّاعيَ مِن فَوقِهِ واعِظُ اللَّهِ في قَلبِ كلِّ مؤمنٍ

الراوي : عبدالله بن مسعود  المحدث : الألباني  المصدر : تخريج مشكاة المصابيح الصفحة أو الرقم: 189  خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

 الراوي : عبدالله بن مسعود  المحدث : الألباني  المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم: 2348  خلاصة حكم المحدث : صحيح

 الراوي : عبدالله بن مسعود  المحدث : المنذري  المصدر : الترغيب والترهيب الصفحة أو الرقم: 3/243  خلاصة حكم المحدث : ذكره رزين ولم أره في أصوله إنما رواه أحمد والبزار مختصرا بغير هذا اللفظ بإسناد حسن

الراوي : النواس بن سمعان  المحدث : ابن تيمية  المصدر : جامع الرسائل الصفحة أو الرقم: 2/97  خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد

 

من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمِّ القرآنِ فهيَ خداجٌ ثلاثًا، غيرُ تمامٍ. فقيلَ لأبي هريرةَ: إنَّا نكونُ وراءَ الإمامِ. فقالَ: اقرأ بها في نفسك، فإنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: قالَ اللهُ تعالى: قسمتُ الصَّلاةَ بيني وبينَ عبدي نصفينِ، ولعبدي ما سألَ، فإذا قالَ العبدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قالَ اللهُ تعالى: حمدني عبدي. وإذا قالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قالَ اللهُ تعالى: أثنى عليَّ عبدي. وإذا قالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. قالَ: مجَّدني عبدي وقالَ مرَّةً: فوَّضَ إليَّ عبدي فإذا قالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. قالَ: هذا بيني وبينَ عبدي ولعبدي ما سألَ . فإذا قالَ: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. قالَ هذا لعبدي ولعبدي ما سأل .

الراويأبو هريرة  المحدثمسلم  المصدرصحيح مسلم

الصفحة أو الرقم395  خلاصة حكم المحدثصحيح  شرح الحديث

الراويأبو هريرة  المحدثمسلم  المصدرصحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 395  خلاصة حكم المحدثصحيح  شرح الحديث

الراويأبو هريرة  المحدثابن تيمية  المصدرمجموع الفتاوى الصفحة أو الرقم: 22/351  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراويأبو هريرة  المحدثابن تيمية  المصدرمجموع الفتاوى الصفحة أو الرقم: 35/370  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراويأبو هريرة  المحدثالألباني  المصدرصحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 3066  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراويأبو هريرة  المحدثالألباني  المصدرصحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 4326  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراويأبو هريرة  المحدثالألباني  المصدرصحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 908  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراوي أبو هريرة  المحدثالألباني  المصدرصحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 821  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراويأبو هريرة  المحدثالألباني  المصدرصحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 2953  خلاصة حكم المحدثصحيح

 Ebu Hureyre: Kim namaz kılar da Ümmü’l Kur’ân’ı okumazsa: O namaz noksandır. O namaz noksandır.  O namaz noksandır. Tamam değildir. Ebu Hureyre’ye denildi ki: Peki İmamın arkasında olursak? Dedi ki: Yalnız başına olursan oku. Çünkü ben Rasulullah’ın şöyle buyurduğunu duydum: Yüce Allah buyurdu ki: Namazı kulumla aramda ikiye taksim ettim. Yarısı istekleri için kuluma aittir. Kul; Elhamdülillâhi rabbil âlemîn dediği zaman Allah: Kulum bana hamdetti, der. Kul: Errahmânirrahîm deyince, Allah: Kulum bana senâda bulundu, der. Kul: Mâliki yevmi'd dîn dediği zaman, Allah: Kulum beni yüceltti/yetkili kıldı, der. Kul: İyyâke na'büdü ve iyyâke nesteîn, dediği zaman Allah: Bu benimle kulum arasındadır, artık kuluma istediği verilecektir, der. Kul: İhdine's-sırada'l-müstekîme sırata'llezîne enamte aleyhim ğayri'l-mağdûbi aleyhim ve leddâllin dediği zaman Allah: İşte bu, yalnızca kulum içindir; kulumun istediği yerine gelecektir. Buyurdu,

 

 

 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ 7

 

Bizi öyle bir yola ilet ki; kendilerine nimet verdiklerinin yolu olsun. Yani; Rasûllerin, sıddîkların, şehîdlerin ve sâlih kişilerin yolu olsun.

 

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

Nimet verilenler:

Mücâhit ve İbn Abbâs: Bunlar mü'minlerdir. 

Abdurrahmân İbn Zeyd İbn Eslem: Bunlar Rasulullah ve beraberindekilerdir. 

Kendilerine nîmet verdiklerinin yoluna ifadesi; Sırâtu’l müstakîm’i tefsir etmektir.

 

Nimetin çeşitleri:

1.    İnsanlara fayda sağlayan,

2.    İnsanları zarardan koruyan hususlardır.

 

Elmalı: İstemek ve dindarlık bizden; din, şeriat ve doğru yolu göstermek Allah'tandır.

 

 

Nimetin kaynağı:

1.    Faydalanılan Allah'ın yarattığı her türlü genel nimetler. Hayat, akıl, mal-mülk, rızık…

2.    Faydalanılan Allah'ın yarattığı her türlü özel nimetler. Vahiy, iman, ibadet…

3.    Faydalanılmaya sebep olanlar ve külfeti ortadan kaldıranlar. İnsan, canlı-cansız varlıklar…

 

 

Elmalı: Yahudiler mağdûb’tan ve Hıristiyanlar da dâllîn’den birer örnek’tir.

 

Gerçekten de İslam tarihinde, İslam’a ve Müslümanlara karşı şerîr ve şedîd bakımından Hristiyan-Yahudi’lerden hiç de geri kalmayacak Müslüman kılıklılar az değildir. Bu manzarayı zamanımıza göre güncellemek istersek: Bütün İslâm ülkelerinde genellikle mal-mülk, makam-mevki, şan-şöhret… sahiplerinin çoğunluğu Hıristiyan/Yahudi’lere yalakalık yapmaktan yarışmaktadırlar. Bunlara, dinlisi-dinsizi dâhildir. Peki, bunlar mağdûb–dâllîn’in içine girmeyecekler de Tevhîd’in zirvesini mi işgal edecekler? Allah âdildir, hiç kimseye zulmetmez.

 

Genel olarak Hıristiyan ve Yahudiler; İslâm’a ve Müslümanlara karşı çok kindardırlar. Ellerindeki muharref dini vesikalara pek uymayan yüce Allah’ın son dini İslâm’a bağnazca için için saldırırlar. Bu saldırılara dikkat edilmesi için Müslümanlar uyarılmaktadır.

Gazaba uğrayanların, lanetlenenlerin, yolunu kaybedenlerin, sapanların ve saptırılanların yoluna değil. 

Ayrıca Yahudi ve Hıristiyanların durumuna düşmek de aynıdır. Bazı insanlar sözde Müslüman’ım der, fakat İslâm’a ve Müslümanlara kin kusarlar. Ğayri Müslimlerin ve hevalarının zebunudurlar. Allah Müslümanları bu duruma düşürmesin. Âmîn.

 

Mağdûb ve Dâllîn kimdir:

1.   Yahudiler mağdûb, Hıristiyanlar dâllîn’dir.

2.   Yahudiler mağdûb’tan ve Hıristiyanlar da dâllîn’den birer örnek’tir. Müşriklerin Muhammed as’a tavırları Hıristiyan ve Yahudilerden geri kalmazdı.

3.   Geçmişte veya zamanımızda: Ben de Müslüman’ım diyen pek çok insanlar; Tevhîd açısından Hıristiyan ve Yahudileri geride bırakmışlardır.

4.   Allah’ın gazabı ve sapkınlık geneldir. Hıristiyan ve Yahudiler ayette zikredilmemişlerdir. Mağdûb–dâllîn dairesine kim girerse âyetin muhatabı odur.

 

Dahhâk, İbn Abbâs’tan: Dedim ki, ey Allah'ın Rasûlü âmîn’in mânâsı nedir? O, Rabbim yap demektir, buyurdu.

 

…غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ: اليهودُ وَلَا الضَّالِّينَ: النَّصارى

الراوي : أبي بن كعب  المحدث : الطبراني  المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم: 6/279  خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا سليمان بن أرقم

الراوي : أبي بن كعب  المحدث : علاء الدين مغلطاي  المصدر : شرح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 3/329  خلاصة حكم المحدث : سنده ضعيف

الراوي : عدي بن حاتم الطائي  المحدث : ابن حجر العسقلاني  المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم: 8/9  خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن

الراويرجل من بلقين  المحدثالهيثمي  المصدرمجمع الزوائد الصفحة أو الرقم: 1/53  خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح

لراويرجل من بلقين  المحدثالبوصيري  المصدرإتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم: 1/97  خلاصة حكم المحدثإسناده رجاله ثقات

الراويعدي بن حاتم الطائي  المحدثأحمد شاكر  المصدرعمدة التفسير الصفحة أو الرقم: 1/689  خلاصة حكم المحدثأشار في المقدمة إلى صحته

الراويعدي بن حاتم  المحدثابن حبان  المصدرصحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم: 7206  خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه

 

Bizi bu duruma düşürme yâ Rabbî!.. آمين/Âmîn: Yarabbi duamızı kabul eyle, demektir. 

Fâtiha suresini okuyup bitirdiğimizde söylediğimiz Âmîn kelimesi ayet değildir. Fâtiha suresi okunup bittiğinde Rasulullah’ın söylediği bir ifadedir. Hadistir. 

 

الحمدُ للهِ ربِّ العالَمينَ سبعُ آياتٍ أحَدُهنَّ بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ وهي السَّبعُ المَثَاني والقُرآنُ العظيمُ وهي أُمُّ القُرآنِ وهيَ فاتحةُ الكِتابِ

الراويأبو هريرة  المحدثالطبراني  المصدرالمعجم الأوسط الصفحة أو الرقم: 5/208  خلاصة حكم المحدثلم يرو هذا الحديث عن نوح بن أبي بلال إلا عبد الحميد بن جعفر تفرد به علي بن ثابت

الراويأبو هريرة  المحدثالبيهقي  المصدرالسنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم: 2/45  خلاصة حكم المحدثروي مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح

الراويأبو سعيد الخدري  المحدثالذهبي  المصدرالمهذب الصفحة أو الرقم: 2/802  خلاصة حكم المحدثفيه إسحاق قال أبو علي النيسابوري متروك وأما نوح وإن كان صدوقاً فتفرده يعد منكراً

الراويأبو هريرة  المحدثالهيثمي  المصدرمجمع الزوائد الصفحة أو الرقم: 2/112  خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات

الراويأبو هريرة  المحدثأحمد شاكر  المصدرعمدة التفسير الصفحة أو الرقم: 1/49  خلاصة حكم المحدثأشار في المقدمة إلى صحته

الراويأبو هريرة  المحدثالطبراني  المصدرالمعجم الأوسط  الصفحة أو الرقم: 5/208  خلاصة حكم المحدثلم يرو هذا الحديث عن نوح بن أبي بلال إلا عبد الحميد بن جعفر تفرد به علي بن ثابت

الحمد لله رب العالمين suresi yedi ayettir. Onlardan birisi بسم الله الرحمن الحيم’dir. O/bu sure Sebbu’l Mesânî’dir, Kur’ânu’l Azîm’dir, Ümmü’l Kur’ân’dır, Fâtihatu’l Kitâb’dır.

 

أنه سُئِل- أن عليا- عن السَّبْعِ المَثاني فقال الحمد لله رب العالمين قيل إنما هي ستٌ فقال بسم الله الرحمن الرحيم.

الراويعلي بن أبي طالب  المحدثالشوكاني  المصدرنيل الأوطار الصفحة أو الرقم: 2/220  خلاصة حكم المحدثإسناده كلهم ثقات

الراوي : عبد خير المحدثالرباعي  المصدرفتح الغفار الصفحة أو الرقم: 327/1  خلاصة حكم المحدثرجال إسناده كلهم8 ثقات

Ali ra’a Sebbu’l Mesânî hakkında soruldu da: الحمد لله رب العالمين ‘dir, dedi. E peki o sure altı ayettir, denilince: بسم الله الرحمن الحيم de ayettir, dedi.

 

 

عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ السَّبعَ المثانيَ هي السَّبعُ الطُّوالُ

الراوي : -  المحدثابن حجر العسقلاني  المصدرفتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم: 8/8  خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح

الراوي : -  المحدثالمباركفوري  المصدرتحفة الأحوذي الصفحة أو الرقم: 7/294  خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح

İbn Abbâs ra Sebbu’l Mesânî: Yedi uzun sûredir.

 

 

إنما الإمامُ ليُؤتَمّ بهِ فلا تختلِفُوا عليهِ فإذا كبّرَ فكَبّروا  وإذا قرأَ  فأنصتُوا وإذا قالَ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيهِم وَلَا الضَّالّينِ  فقولوا آمين …

الراويأبو هريرة  المحدثالدارقطني  المصدرسنن الدارقطني الصفحة أو الرقم: 1/676  خلاصة حكم المحدثفيه إسماعيل بن أبان ضعيف

الراويأبو هريرة  المحدثالألباني  المصدرصحيح ابن ماجه  الصفحة أو الرقم: 695  خلاصة حكم المحدثحسن صحيح

الراويأبو هريرة  المحدثالألباني  المصدرصحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 2359  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراويأبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس  المحدثالألباني  المصدر :صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 672  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراويأبو هريرة  المحدثالبيهقي  المصدرالسنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم: 2/156  خلاصة حكم المحدثإذا قرأ فأنصتوا وهم من ابن عجلان

الراويأبو هريرة  المحدثالبيهقي  المصدرالسنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم: 2/157  خلاصة حكم المحدثرواه أيضاً يحيى بن العلاء الرازي وهو متروك

الراويأبو هريرة  المحدثأبو حاتم الرازي  المصدرالسنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم: 2/156  خلاصة حكم المحدثزيادة إذا قرأ فأنصتوا ليست محفوظة، هي من تخاليط ابن عجلان وقد رواه خارجة بن مصعب وليس بالقوي

الراويحطان بن عبدالله الرقاشي  المحدثأبو داود  المصدرسنن أبي داود الصفحة أو الرقم: 972  خلاصة حكم المحدثسكت عنه وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح

 الراويأبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس  المحدثالألباني  المصدر :صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 972  خلاصة حكم المحدثصحيح

 الراويأبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس  المحدثالألباني  المصدر :صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 1063  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراويأبو هريرة  المحدثيحيى بن معين  المصدرالسنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم: 2/156  خلاصة حكم المحدثقوله إذا قرأ فأنصتوا ليست بشيء

 

إذا أمَّنَ القارئُ فأمِّنوا فإنَّ الملائِكَةَ تؤمِّنُ فمَن وافقَ تأمينُهُ تأمينَ الملائِكَةَ غفرَ اللَّهُ لَهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ veya إذا قال الإمامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ  فقولوا: آمين فإنَّ الملائكةَ تقولُ آمين, وإنَّ الإمامَ يقولُ آمين, فمن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكةِ غُفِر له ما تقدَّم من ذنبِه

الراويأبو هريرة  المحدثالبخاري  المصدرصحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6402  خلاصة حكم المحدثصحيح  انظر شرح الحديث رقم 11380

الراويأبو هريرة  المحدثالنسائي  المصدرالسنن الكبرى الصفحة أو الرقم: 11898  خلاصة حكم المحدثالأوزاعي لم يسمعه من الزهري  انظر شرح الحديث رقم 11380

الراويأبو هريرة  المحدثابن حبان  المصدرصحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم: 1804  خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه

الراويأبو هريرة  المحدثالطبراني  المصدرالمعجم الأوسط الصفحة أو الرقم: 9/6  خلاصة حكم المحدثلم يرو هذا الحديث مقرونا عن يونس وعقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة إلا يحيى بن أيوب ولا عن يحيى إلا مفضل بن فضالة تفرد به سعيد بن عيسى

 الراويأبو هريرة  المحدثابن القيسراني  المصدرذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم: 1/289  خلاصة حكم المحدثتفرد به أبو أويس انظر شرح الحديث رقم 11380

 الراويأبو هريرة  المحدثالبغوي  المصدرتفسير البغوي الصفحة أو الرقم: 1/77  خلاصة حكم المحدثصحيح

الراويأبو هريرة  المحدثالبغوي  المصدرشرح السنة الصفحة أو الرقم: 2/210  خلاصة حكم المحدثصحيح

 الراويأبو هريرة  المحدثالبغوي  المصدرشرح السنة الصفحة أو الرقم: 2/209  خلاصة حكم المحدثصحيح  انظر شرح الحديث رقم 11380

الراويأبو هريرة  المحدثعبد الحق الإشبيلي  المصدرالأحكام الصغرى الصفحة أو الرقم: 233  خلاصة حكم المحدثأشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد

الراويأبو هريرة  المحدثأحمد شاكر  المصدرمسند أحمد الصفحة أو الرقم: 12/237  خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح  انظر شرح الحديث رقم 11380

الراويأبو هريرة  المحدثالألباني  المصدرصحيح ابن ماجه  الصفحة أو الرقم: 701  خلاصة حكم المحدثصحيح  انظر شرح الحديث رقم 11380

 الراويأبو هريرة  المحدثالألباني  المصدرصحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 700  خلاصة حكم المحدثصحيح  انظر شرح الحديث رقم 11380

 الراويأبو هريرة  المحدثالألباني  المصدرالسلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 2534  خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين

 الراويأبو هريرة  المحدثالألباني  المصدرصحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 396  خلاصة حكم المحدثصحيح  انظر شرح الحديث رقم 11380

 الراويأبو هريرة  المحدثالألباني  المصدرصحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 926  خلاصة حكم المحدثصحيح  انظر شرح الحديث رقم 11380

الراويأبو هريرة  المحدثالألباني  المصدرصحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 925  خلاصة حكم المحدثصحيح  انظر شرح الحديث رقم 11380

 الراويأبو هريرة  المحدثالألباني  المصدرصحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 924  خلاصة حكم المحدثصحيح  انظر شرح الحديث رقم 11380

İmam veya okuyucu –Fâtiha’yı okuyup bitirince- âmîn dediğinde Melekler de âmîn derler. Kimin âmîn ifadesi meleklerin âmîn ifadesine tevâfuk ederse, onun geçmiş günahlarını Allah mağfiret eder.

 

 

تركَ النَّاسُ التَّأمينَ وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم إذا قال غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ  قال : آمينَ حتَّى يُسمِعَها أهلَ الصفِّ الأوَّلِ فيرتجُّ بها المسجدُ

الراوي : أبو هريرة  المحدث : الألباني  المصدر : أصل صفة الصلاة الصفحة أو الرقم: 1/375  خلاصة حكم المحدث : قال أبو زرعة : إسناده جيد وفيه نظر

Ebu Hureyre anlatıyor: İnsanlar âmîn demeyi terk etti. Resulullah as, gayri'l mağdubu aleyhim vela'd dallîn, dedi. Âmîn dediğinde, birinci saftakiler işitince; mescid o âmîn sesiyle çalkalanıyordu.

 

ما حسدَتْكم اليهودُ على شيءٍ ما حسدَتْكم على السَّلامِ والتَّأمينِ -خلفَ الإمامِ

الراويعائشة أم المؤمنين  المحدثالمنذري  المصدر