01/ Fatiha

02/ Ayetelkursi

02/ Amenerresul

31/ Lokman

36/ Yâsin

49/ Hucurat

53/ Necm

55/ Rahman

59/ Haşr

66/ Tahrim

67/ Mülk

73/ Müzemmil

74/ Müddesir

78/ Nebe

79/ Naziat

80/ Abese

81/ Tekvir

82/ İnfitar

83/ Mutaffifin

84/ İnşişak

85/ Buruç

86/ Tarık

87/ Ala

88/ Ğaşiye

89/ Fecr

90/ Beled

91/ Şems

92/ Leyl

93/ Duha

94/ İnşirah

95/ Tin

96/ Alak

97/ Kadr

98/ Beyyine

99/ Zilzal

100/ Adiyat

101/ Karia

102/ Tekasur

103/ Asr

104/ Humeze

105/ Fil

106/ Kureyş

107/ Maun

108/ Kevser

109/ Kâfirûn

110/ Nasr

111/ Tebbet

112/ İhlas

113/ Felak

114/ Nas