001_FatihaSuresiTefsiri

Âlem-Âlemler-Âlemîn  FatihaSuresi

Allah lafzı  FatihaSuresi

BesmeleTörenselAnlamı FatihaSuresi

Beş tür hidayet  FatihaSuresi

Dalâletin anlamları  FatihaSuresi

Din Günü  FatihaSuresi

Fatiha suresinin isimleri FatihaSuresi

Fatiha suresinin nüzulü FatihaSuresi

Fatiha-namaz  FatihaSuresi

Fatihanın ayet sayısı FatihaSuresi

Fatiha Şifa olarak okuma FatihaSuresi

Hamd-Elhamdu  FatihaSuresi

Hidâyet-hidayet  FatihaSuresi

İbadetEdilen-Tapılanlar FatihaSuresi

İbâdet-ibadet  FatihaSuresi

İstiâze  FatihaSuresi

İstikametin mertebeleri  FatihaSuresi

İyyâke’nin anlamı  FatihaSuresi

Lafzetullah  FatihaSuresi

Mağdûb-Dâllîn  FatihaSuresi

Medih-Medh  FatihaSuresi

Melik-Mâlik  FatihaSuresi

Na’budu-Nabudu  FatihaSuresi

Nesteîn  FatihaSuresi

Nimet verilenler  FatihaSuresi

Nimetin Çeşitleri  FatihaSuresi

Nimetin Kaynağı  FatihaSuresi

Rabb  FatihaSuresi

Rabbilâlemîn  FatihaSuresi

Rahîm  FatihaSuresi

Rahmân  FatihaSuresi

Sebbul Mesanî  FatihaSuresi

SırâtulMustekîm  FatihaSuresi

Şeytân  FatihaSuresi

Şeytan’ın anlamları  FatihaSuresi

Şükür-Şükr  FatihaSuresi

Yevmiddîn  FatihaSuresi

 

031_Bakara 255. ayetelKürsi

İlah_İlâh     AyetelKürsi_Bakara_255

Hayy  AyetelKürsi_Bakara_255

Kayyûm AyetelKürsi_Bakara_255

Kürsi_kürsiyyu_Kirsi  AyetelKürsi_Bakara_255

SineNevm  AyetelKürsi_Bakara_255

Şefaat  AyetelKürsi_Bakara_255

 

031_ ÂmenerresûlAyet-284-286

Afv-aff   Âmenerresûl

Ğafru_elĞafru   Âmenerresûl

Gizli-açık düşünceler  Âmenerresûl

Hasenât  Âmenerresûl

İktisâb  Âmenerresûl

Kesb-Kesib  Âmenerresûl

Rahmet  Âmenerresûl

Mağfiret  Âmenerresûl

Seyyiât  Âmenerresûl

Teklîf  Âmenerresûl

TeklîfiMâLâYutâk  Âmenerresûl

İsr-Isr Âmenerresûl

 

031_LokmanSuresiTefsiri

Azîz   LokmanSuresi

Nimet açık-gizli  LokmanSuresi

Beş Bilinmeyen  LokmanSuresi

Bâtıl-Mubtıl LokmanSuresi

Cennât LokmanSuresi

Dalâlet LokmanSuresi

Ecelun Müsemmâ LokmanSuresi

Fulkü-elFülkü-Felek-elFelekü LokmanSuresi

Fehûr LokmanSuresi

Haddu-hadd LokmanSuresi

Hakîm-hâkim LokmanSuresi

Haşyet-haşyetu LokmanSuresi

Hidâyet LokmanSuresi

Hikmet-hikmetu LokmanSuresi

Hikmetin tanımları LokmanSuresi

Hikmet Müminin Yitiğidir LokmanSuresi

Hüden-hûda LokmanSuresi

Hüzu-hüzüv-hüzuven LokmanSuresi

İstihzâu LokmanSuresi

İstikbârun LokmanSuresi

İttekû-İttikâ-takvâ LokmanSuresi

Kefere-yekfuru-Küfr-Küfür LokmanSuresi

Kelimetullah LokmanSuresi

Kibru LokmanSuresi

Kitab-kitâb LokmanSuresi

Kâim-kıyâm-Kâme-yekûmu LokmanSuresi

Kıyametin Zamanı LokmanSuresi

LehvelHadîs LokmanSuresi

Lehvu-Lehven-Lehv LokmanSuresi

Lokmân-Lokman LokmanSuresi

Muhkem LokmanSuresi

Huhsin-Muhsinîn-Muhsinler-ihsân LokmanSuresi

Muhtâl LokmanSuresi

Muktesıd LokmanSuresi

Müstekbirun-müstekbir LokmanSuresi

Rahmet LokmanSuresi

Semavât LokmanSuresi

Tekebbera LokmanSuresi

UrvetulVüskâ LokmanSuresi

Vehin-vehen-vehn LokmanSuresi

Zulm-zulüm-zâlim-zulmet LokmanSuresi

Ğalîz LokmanSuresi

Ğarre-yeğurru-Ğarûr LokmanSuresi

Şirk LokmanSuresi

Şükr-Şükru-Şükür-Teşekkür LokmanSuresi

 

036_YasinSuresiTefsiri

Alâmet-âyetun-âyât  YasinSuresi

Âyet-Alâmet-ayet  YasinSuresi

Azîz-elAzîz  YasinSuresi

Azîz-elAzîz-aziz  YasinSuresi

Azzeznâ  YasinSuresi

Belâğ-elbelâğ-Teblîğ  YasinSuresi

Beşer-Beşerun  YasinSuresi

Cehennem  YasinSuresi

Cennât  YasinSuresi

Cennet  YasinSuresi

Cennet’in anlamı  YasinSuresi

cibillen  YasinSuresi

dalâlet  YasinSuresi

Dalâlet-Dâll-Dâllen  YasinSuresi

Darabe-edDarbu  YasinSuresi

Darb-Darabe  YasinSuresi

Dereke  YasinSuresi

Dûn  YasinSuresi

Ecdâs-Cedes  YasinSuresi

Edalle  YasinSuresi

eğlâl  YasinSuresi

eğşeynâ  YasinSuresi

elem E’hed  YasinSuresi

elem Yerav  YasinSuresi

enâb  YasinSuresi

Enzera-Yünziru  YasinSuresi

erîketün-Erâikün  YasinSuresi

Eser  YasinSuresi

EshâbulCenneti  YasinSuresi

Ezkân-elezkân  YasinSuresi

ezvâc-cevc  YasinSuresi

Ezvâc-elEcvâc-zevc  YasinSuresi

Fâkih-Fâkihe  YasinSuresi

Fâkihûne  YasinSuresi

fe-ennâ-yübsirûn  YasinSuresi

Felek-elFelekü  YasinSuresi

Felekü-elFelekü  YasinSuresi

Fetera  YasinSuresi

Fulku-elfülkü  YasinSuresi

FulkulMeşhûn  YasinSuresi

Fülkü-elFülkü  YasinSuresi

Ğafera  YasinSuresi

Ğafru-elğafru  YasinSuresi

HabibunNeccar  YasinSuresi

Hak-hakk  YasinSuresi

Hakîm    YasinSuresi

Haleka-elHalku  YasinSuresi

Hâlik-elHallâk  YasinSuresi

Hasîm  YasinSuresi

Hasret-elHasretu  YasinSuresi

İbâdetu-ibadet  YasinSuresi

İhsâu-eihsâu  YasinSuresi

İlâh- ilah edinme nedenleri  YasinSuresi

İmâmun-Mubîn  YasinSuresi

İnbeğâ-yenbeğî  YasinSuresi

inbeğâ-yenbeğî  YasinSuresi

ittekû-vettekû  YasinSuresi

Kader-etTakdîr-elKader  YasinSuresi

Kadîr  YasinSuresi

Kâdir-Kadîr-Kaddernâhu  YasinSuresi

Karye  YasinSuresi

Kefere-yekfuru-küfr-küfru  YasinSuresi

kurûn  YasinSuresi

Mağfiretun  YasinSuresi

MâKaddemûVeÂsârehum  YasinSuresi

Melekût-Hükümranlık  YasinSuresi

Menâfiu  YasinSuresi

menâzil  YasinSuresi

MenSenneFilİslâmiSünneten  YasinSuresi

merkad  YasinSuresi

meseha  YasinSuresi

Meşârib  YasinSuresi

meşhûn  YasinSuresi

mindûnillahi-dûn  YasinSuresi

Mubîn  YasinSuresi

Mubîn  YasinSuresi

mukmehûn  YasinSuresi

Murselun-elMurselûn-elMurselîn  YasinSuresi

mustekîm  YasinSuresi

Mücrim-Mücrimûn-Cürüm: YasinSuresi

müsrifûne-müsrif  YasinSuresi

müstekarrun  YasinSuresi

Nefs-Nefis  YasinSuresi

nehîl  YasinSuresi

neslehu  YasinSuresi

ÖlülerinizeYâsînOkuyunuz  YasinSuresi

Ölümden sonra devam eden ameller  YasinSuresi

Rabb  YasinSuresi

Racîm-erRacîmu  YasinSuresi

Rahîm  YasinSuresi

Rahîm-erRahîm  YasinSuresi

RahmânRahîm  YasinSuresi

Recmu-erRecmu  YasinSuresi

Ricâm-erRicâm  YasinSuresi

Sallâ  YasinSuresi

sarîha-lâsarîha  YasinSuresi

SayhaSûr  YasinSuresi

Sayh-sayha-sûr  YasinSuresi

SebehaYesbehûneEssebhu  YasinSuresi

Sebhu-esSebhu  YasinSuresi

seddSedden  YasinSuresi

SelâmSelâmun  YasinSuresi

sıdkun-kezibun  YasinSuresi

Sırât-Sırâtulmüstekîm-mustakîm  YasinSuresi

SubhânSübhân  YasinSuresi

Şâir-eşŞâiru  YasinSuresi

Şeytân-eŞeytân-Şeytan  YasinSuresi

Şeytân-Şeyâtîn-eşŞeyâtîn  YasinSuresi

Şi’ru-eşŞi’ru  YasinSuresi

şuğul  YasinSuresi

Şükür-Teşekkür  YasinSuresi

takva-takvâ-tekvâ-ittekû  YasinSuresi

tamesa  YasinSuresi

Taşlama  YasinSuresi

tecrî  YasinSuresi

u’budûnî  YasinSuresi

urcûn  YasinSuresi

Va’du  YasinSuresi

vemtâzû-imtezû  YasinSuresi

yaddeûne  YasinSuresi

Yâsîn-yasin  YasinSuresi

Yedun-elYedu  YasinSuresi

yehissimûne  YasinSuresi

zelûl  YasinSuresi

zer’u-ZereeZürriyyetu  YasinSuresi

zeree  YasinSuresi

zılâl  YasinSuresi

Zikr-ezZikru  YasinSuresi

züll  YasinSuresi

zürriyet  YasinSuresi

 

 

049_HucuratSuresiTefsiri

Alay   -HucuratSuresi

Amelleriniz boşa gider  -HucuratSuresi

Bağî  -HucuratSuresi

Birbirinizi karalamayınız  -HucuratSuresi

Birbirinizle tanışasınız  -HucuratSuresi

Dinde kardeşlik  -HucuratSuresi

Dininizi Allah’a mı öğretiyorsunuz?  -HucuratSuresi

Anet-elAnetu  -HucuratSuresi

A’rab-Bedevî  -HucuratSuresi

Fusûk  -HucuratSuresi

Fâsık  -HucuratSuresi

Fısk  -HucuratSuresi

İsyân  -HucuratSuresi

Küfru-Küfür  -HucuratSuresi

Îmân-iman  -HucuratSuresi

Nebz aşağılayıcı lakap takmak  -HucuratSuresi

Eslemnâ-İslam olduk-elislâm  -HucuratSuresi

İslâm  -HucuratSuresi

Ey insanlar  -HucuratSuresi

Zannu-Zann  -HucuratSuresi

fekerihtum-tiksindiniz  -HucuratSuresi

Gıybette istisnâ  -HucuratSuresi

HüsnüZann  -HucuratSuresi

İman etmediniz  -HucuratSuresi

imtehene  -HucuratSuresi

SûiZann  -HucuratSuresi

İslah eylemi  -HucuratSuresi

leAnittüm-zorda kalırsınız  -HucuratSuresi

Lemmâz  -HucuratSuresi

Lemz-birinin gıyabında ayıplarını ortaya dökmek  -HucuratSuresi

Mağfiretun  -HucuratSuresi

Müminler kardeştir  -HucuratSuresi

Nebz-enNebz  -HucuratSuresi

Nida-seslenme  -HucuratSuresi

Râşid-Râşidûne  -HucuratSuresi

Seslerinizi yükseltmeyin  -HucuratSuresi

Suhriyyet-alaya almak  -HucuratSuresi

SûiZann  -HucuratSuresi

Takvâ  -HucuratSuresi

Tecessüs-Tecessüs etmeyin  -HucuratSuresi

Teslim Olduk  -HucuratSuresi

Tâife-tâifetun  -HucuratSuresi

yeğuddûne-kısmak  -HucuratSuresi

Ölü eti  -HucuratSuresi

lâtukaddimû-Öne geçmeyin  -HucuratSuresi

Şuûb-Kabâil millet-kabileler  -HucuratSuresi

 

053_NecmSuresiTefsiri

Abdullât  NecmSuresi

Abduluzzâ  NecmSuresi

Ad kavmi NecmSuresi

ÂdulÛlâ-ÂdulUhrâ NecmSuresi

Ahiret-Âhiret NecmSuresi

Âlâun-ilyun-elyun-elvün NecmSuresi

Alleme-öğretti NecmSuresi

Ayetlerin en büyüğü NecmSuresi

Beni aşırı övmeyin NecmSuresi

Bir iyiliğe on kat ecir NecmSuresi

Bismillâti vel Uzzâ NecmSuresi

Büyük Günahlar NecmSuresi

Cennetul me’vâ NecmSuresi

Çıplak Uyarıcı NecmSuresi

Dalâl NecmSuresi

Dalâlet NecmSuresi

Dalâletin muhtemel anlamları NecmSuresi

Dalle NecmSuresi

Denâ NecmSuresi

Dîzâ-insafsızca NecmSuresi

Dun-dûn-Mindunillah NecmSuresi

Esmâun-uyduruk isimlere tapma NecmSuresi

Ev-ednâ NecmSuresi

Evhâ NecmSuresi

Fetumârûnehu temrûnehu NecmSuresi

Fevâhiş NecmSuresi

Fuâdu-fuêdu NecmSuresi

Garanik olayı NecmSuresi

Garanik-Gurnuk-Kuğu kuşu NecmSuresi

Günah-cünah NecmSuresi

Ğaşiye-ğişâvetun-ğaşşâ NecmSuresi

Ğaşşâ NecmSuresi

Ğavâ-ğâvî-ğayy NecmSuresi

Ğayb NecmSuresi

Hamd NecmSuresi

Herkesin ameli kendisinedir NecmSuresi

Hevâ-heveyân NecmSuresi

Hiç kimse başkasının yükünü yüklenmez NecmSuresi

Hidâyet-hidayet NecmSuresi

Husnâ NecmSuresi

İhtedâ NecmSuresi

İnsan ölür üç şey devam eder NecmSuresi

İnsana ancak çalıştığı vardır NecmSuresi

İnsana her temennisi verilmez NecmSuresi

İstivâ NecmSuresi

Kavs-kavseyni NecmSuresi

Kebâirulism/ Büyük günahlar NecmSuresi

Lât-menat NecmSuresi

Lemem Hangi davranışlardır NecmSuresi

Lemem iki türlüdür NecmSuresi

Lemem: NecmSuresi

Lemem: hangi davranışlardır NecmSuresi

Lemem: ifadesinin muhtemel anlamları NecmSuresi

Lemem:kelime olarak NecmSuresi

Lemem:terim olarak NecmSuresi

Me’vâ NecmSuresi

Meblâğ-meblâğun-sermaye NecmSuresi

Meddahlık-aşırı övgü NecmSuresi

Melekler Allah’ın kızları değildir NecmSuresi

Melekler dişi değildir NecmSuresi

Menât-lât NecmSuresi

Meth-medih-medhiye-methiye NecmSuresi

mindûnillâhi NecmSuresi

Mirac’ta vahyedilenler NecmSuresi

Mirre-marrete NecmSuresi

Mu’tefike-mutefike NecmSuresi

Müntehâ-münteha NecmSuresi

Nebbee NecmSuresi

Necm-nücûmun-necmu-necmun NecmSuresi

Neşetu inşâ-elinşâ-enşee NecmSuresi

neşetü NecmSuresi

Nezletun-nezleten NecmSuresi

Nuh kavmi NecmSuresi

Rabbisinin ayetlerini gördü NecmSuresi

Rasulullah’ın dört yönü NecmSuresi

Ru’yetullah NecmSuresi

Sahib-sahibiniz NecmSuresi

Sahife-sahifetun NecmSuresi

Sâmid-sêmid NecmSuresi

Selâm-senden uzağım NecmSuresi

Sidre NecmSuresi

Sidretulmünteha niçin denilmiştir NecmSuresi

Sidretül Müntehâ NecmSuresi

Sidreyi bürüyen nedir NecmSuresi

Sikletun-siklet-ağırlık NecmSuresi

Sözlerin en yalanı NecmSuresi

Suhuf-suhufun-sahîfetun NecmSuresi

Sultân NecmSuresi

Şedidülkuvâ NecmSuresi

Şefaat NecmSuresi

Şefaat terim olarak NecmSuresi

Şefaat:Kelime olarak NecmSuresi

Şefaat-Ayetlerde NecmSuresi

Şefaat-Hadislerde NecmSuresi

Şefaatim büyük günah sahiplerinedir NecmSuresi

Şehâde NecmSuresi

Şi’râ yıldızı NecmSuresi

Şükr-şükür NecmSuresi

Tedellâ NecmSuresi

temrûnehû NecmSuresi

Tezkiye-temize çıkarma NecmSuresi

Ufuk-Âfâk NecmSuresi

Ûlâ NecmSuresi

Unsâ NecmSuresi

Uzzâ NecmSuresi

Vahiy-vahy NecmSuresi

Vahyin kelime anlamı NecmSuresi

Vahyin terim anlamı NecmSuresi

Veffâ NecmSuresi

Vizr-vizrun NecmSuresi

Yağşâ-örttü-bürüdü NecmSuresi

Zan Hüsnüzann NecmSuresi

zan-Sui zann NecmSuresi

Zan-zannu NecmSuresi

Zekeru NecmSuresi

Zu kuvvet’in muhtemel anlamları NecmSuresi

ZüHalesa NecmSuresi

zü-marrete Zü-mirre NecmSuresi

 

055_RahmanSuresiTefsiri

 

Âdem-Cânn-İblîs-Melek RahmanSuresi

Âlâun -ilen-elvün-ilyün RahmanSuresi

Ân RahmanSuresi

Asfu-asf RahmanSuresi

aşîret RahmanSuresi

Ayn RahmanSuresi

AynâniNaddâhatân RahmanSuresi

Bahreyn RahmanSuresi

Berzah RahmanSuresi

Betâin RahmanSuresi

Beyân RahmanSuresi

Beyd RahmanSuresi

Cânn RahmanSuresi

Celal RahmanSuresi

Celâl RahmanSuresi

cenâ RahmanSuresi

Cennetân RahmanSuresi

cevârî RahmanSuresi

dâhirun RahmanSuresi

dân RahmanSuresi

dihân RahmanSuresi

dûn RahmanSuresi

Dühmetu RahmanSuresi

e’lâm RahmanSuresi

Efnân RahmanSuresi

Ekmâm RahmanSuresi

Enâmu-En’âm RahmanSuresi

etrab RahmanSuresi

fehhâr RahmanSuresi

Ferağ RahmanSuresi

furuş RahmanSuresi

Ğılman RahmanSuresi

Habbu RahmanSuresi

Hameun-Mesnûnun RahmanSuresi

Hamîm RahmanSuresi

hamimin-Ân RahmanSuresi

hayrât RahmanSuresi

hayrâtunHisânun RahmanSuresi

Hel-edatı RahmanSuresi

hıyâm RahmanSuresi

hudr RahmanSuresi

Hûr RahmanSuresi

hûr RahmanSuresi

Hûrun RahmanSuresi

HûrunÎnun RahmanSuresi

husbânv

Husru-husrânv

İkiCennet_Cennetân RahmanSuresi

İkram RahmanSuresi

În_Elîn RahmanSuresi

İnsân RahmanSuresi

İnşekka-inşikâk RahmanSuresi

înun RahmanSuresi

istebrak RahmanSuresi

kâsırâtuttarf RahmanSuresi

kevâibe RahmanSuresi

Kıst RahmanSuresi

Kur’ân-elKur’ân RahmanSuresi

Kutr-Aktâr RahmanSuresi

lâYebğiyân RahmanSuresi

ma’şer RahmanSuresi

Maksûratun RahmanSuresi

mâric RahmanSuresi

Maşrik-Maşrikayn-Maşârik RahmanSuresi

Mefrûşât RahmanSuresi

Meknûn RahmanSuresi

menfez RahmanSuresi

merace RahmanSuresi

mercân RahmanSuresi

Mîzân RahmanSuresi

Mizanın Hatırlattıkları RahmanSuresi

Mücrim RahmanSuresi

Mücrim-Mücrimûn-Cürüm RahmanSuresi

Mücrim-Mücrimûn-Cürüm: RahmanSuresi

müdhêmmetân RahmanSuresi

münşeêtu RahmanSuresi

müttekiîn RahmanSuresi

müttekiîne RahmanSuresi

Naddâhatân-nadhv

nahl RahmanSuresi

Necm RahmanSuresi

nühâs RahmanSuresi

O her gün bir iştedir- Şe’n_iş RahmanSuresi

Rahmân RahmanSuresi

Râiha RahmanSuresi

Râihatun RahmanSuresi

ravh ve ruh RahmanSuresi

refref RahmanSuresi

Reyhân-reyhan RahmanSuresi

Ruhanî RahmanSuresi

rummân RahmanSuresi

salsal RahmanSuresi

secde RahmanSuresi

sekalân RahmanSuresi

sultân RahmanSuresi

Şe’n-iş RahmanSuresi

şuvâz RahmanSuresi

Taassub Ayetlari de istismar eder RahmanSuresi

Tağaü-Tağav RahmanSuresi

Tams RahmanSuresi

Tamsun RahmanSuresi

tebâreke RahmanSuresi

Veznu RahmanSuresi

Vildan RahmanSuresi

yâkût RahmanSuresi

Zenb-zeneb RahmanSuresi

zevâtâ RahmanSuresi

zevcân RahmanSuresi

Zülasfi-asf RahmanSuresi

 

 

059_HaşrSuresiTefsiri

Allah’tan korkun   -HaşrSuresi

Allah’ın sıfatları   -HaşrSuresi

Beni Kaynuka Yahudileri   -HaşrSuresi

Beni Kureyza Yahudileri   -HaşrSuresi

Beni Mustalık Yahudileri   -HaşrSuresi

Beni Nadir Yahudileri   -HaşrSuresi

Celâ   -HaşrSuresi

Dârel İmân   -HaşrSuresi

Ehlul Kurâ   -HaşrSuresi

Azîz   -HaşrSuresi

Bâri   -HaşrSuresi

Cebbâr   -HaşrSuresi

Celâe-elCelv   -HaşrSuresi

Esmâul Husnâ   -HaşrSuresi

Fey’u-Fey   -HaşrSuresi

Hakîm   -HaşrSuresi

Halku   -HaşrSuresi

Haşr   -HaşrSuresi

Hâlik   -HaşrSuresi

Melik   -HaşrSuresi

Mü’min   -HaşrSuresi

Müheymin   -HaşrSuresi

Musavvir   -HaşrSuresi

Mütekebbir   -HaşrSuresi

Îsâr   -HaşrSuresi

Selâm   -HaşrSuresi

Heleka-elhalku   -HaşrSuresi

Hâşian   -HaşrSuresi

İbdâ-ibdâ   -HaşrSuresi

Kendi elleriyle tahrib   -HaşrSuresi

Kur’ân dağa indirilseydi   -HaşrSuresi

Lînetun-Lîne   -HaşrSuresi

Medine Yahudileri   -HaşrSuresi

Müseffirlerce dört tesbit   -HaşrSuresi

Mütesaddian   -HaşrSuresi

Rahmân-Rahîm   -HaşrSuresi

Sebbeha-yüsebbihu   -HaşrSuresi

Sebbih   -HaşrSuresi

Subhânellâh   -HaşrSuresi<