001_FatihaSuresiTefsiri

Âlem-Âlemler-Âlemîn  FatihaSuresi

Allah lafzı  FatihaSuresi

BesmeleTörenselAnlamı FatihaSuresi

Beş tür hidayet  FatihaSuresi

Dalâletin anlamları  FatihaSuresi

Din Günü  FatihaSuresi

Fatiha suresinin isimleri FatihaSuresi

Fatiha suresinin nüzulü FatihaSuresi

Fatiha-namaz  FatihaSuresi

Fatihanın ayet sayısı FatihaSuresi

Fatiha Şifa olarak okuma FatihaSuresi

Hamd-Elhamdu  FatihaSuresi

Hidâyet-hidayet  FatihaSuresi

İbadetEdilen-Tapılanlar FatihaSuresi

İbâdet-ibadet  FatihaSuresi

İstiâze  FatihaSuresi

İstikametin mertebeleri  FatihaSuresi

İyyâke’nin anlamı  FatihaSuresi

Lafzetullah  FatihaSuresi

Mağdûb-Dâllîn  FatihaSuresi

Medih-Medh  FatihaSuresi

Melik-Mâlik  FatihaSuresi

Na’budu-Nabudu  FatihaSuresi

Nesteîn  FatihaSuresi

Nimet verilenler  FatihaSuresi

Nimetin Çeşitleri  FatihaSuresi

Nimetin Kaynağı  FatihaSuresi

Rabb  FatihaSuresi

Rabbilâlemîn  FatihaSuresi

Rahîm  FatihaSuresi

Rahmân  FatihaSuresi

Sebbul Mesanî  FatihaSuresi

SırâtulMustekîm  FatihaSuresi

Şeytân  FatihaSuresi

Şeytan’ın anlamları  FatihaSuresi

Şükür-Şükr  FatihaSuresi

Yevmiddîn  FatihaSuresi

 

031_Bakara 255. ayetelKürsi

İlah_İlâh     AyetelKürsi_Bakara_255

Hayy  AyetelKürsi_Bakara_255

Kayyûm AyetelKürsi_Bakara_255

Kürsi_kürsiyyu_Kirsi  AyetelKürsi_Bakara_255

SineNevm  AyetelKürsi_Bakara_255

Şefaat  AyetelKürsi_Bakara_255

 

031_ ÂmenerresûlAyet-284-286

Afv-aff   Âmenerresûl

Ğafru_elĞafru   Âmenerresûl

Gizli-açık düşünceler  Âmenerresûl

Hasenât  Âmenerresûl

İktisâb  Âmenerresûl

Kesb-Kesib  Âmenerresûl

Rahmet  Âmenerresûl

Mağfiret  Âmenerresûl

Seyyiât  Âmenerresûl

Teklîf  Âmenerresûl

TeklîfiMâLâYutâk  Âmenerresûl

İsr-Isr Âmenerresûl

 

031_LokmanSuresiTefsiri

Azîz   LokmanSuresi

Nimet açık-gizli  LokmanSuresi

Beş Bilinmeyen  LokmanSuresi

Bâtıl-Mubtıl LokmanSuresi

Cennât LokmanSuresi

Dalâlet LokmanSuresi

Ecelun Müsemmâ LokmanSuresi

Fulkü-elFülkü-Felek-elFelekü LokmanSuresi

Fehûr LokmanSuresi

Haddu-hadd LokmanSuresi

Hakîm-hâkim LokmanSuresi

Haşyet-haşyetu LokmanSuresi

Hidâyet LokmanSuresi

Hikmet-hikmetu LokmanSuresi

Hikmetin tanımları LokmanSuresi

Hikmet Müminin Yitiğidir LokmanSuresi

Hüden-hûda LokmanSuresi

Hüzu-hüzüv-hüzuven LokmanSuresi

İstihzâu LokmanSuresi

İstikbârun LokmanSuresi

İttekû-İttikâ-takvâ LokmanSuresi

Kefere-yekfuru-Küfr-Küfür LokmanSuresi

Kelimetullah LokmanSuresi

Kibru LokmanSuresi

Kitab-kitâb LokmanSuresi

Kâim-kıyâm-Kâme-yekûmu LokmanSuresi

Kıyametin Zamanı LokmanSuresi

LehvelHadîs LokmanSuresi

Lehvu-Lehven-Lehv LokmanSuresi

Lokmân-Lokman LokmanSuresi

Muhkem LokmanSuresi

Huhsin-Muhsinîn-Muhsinler-ihsân LokmanSuresi

Muhtâl LokmanSuresi

Muktesıd LokmanSuresi

Müstekbirun-müstekbir LokmanSuresi

Rahmet LokmanSuresi

Semavât LokmanSuresi

Tekebbera LokmanSuresi

UrvetulVüskâ LokmanSuresi

Vehin-vehen-vehn LokmanSuresi

Zulm-zulüm-zâlim-zulmet LokmanSuresi

Ğalîz LokmanSuresi

Ğarre-yeğurru-Ğarûr LokmanSuresi

Şirk LokmanSuresi

Şükr-Şükru-Şükür-Teşekkür LokmanSuresi

 

036_YasinSuresiTefsiri

Alâmet-âyetun-âyât  YasinSuresi

Âyet-Alâmet-ayet  YasinSuresi

Azîz-elAzîz  YasinSuresi

Azîz-elAzîz-aziz  YasinSuresi

Azzeznâ  YasinSuresi

Belâğ-elbelâğ-Teblîğ  YasinSuresi

Beşer-Beşerun  YasinSuresi

Cehennem  YasinSuresi

Cennât  YasinSuresi

Cennet  YasinSuresi

Cennet’in anlamı  YasinSuresi

cibillen  YasinSuresi

dalâlet  YasinSuresi

Dalâlet-Dâll-Dâllen  YasinSuresi

Darabe-edDarbu  YasinSuresi

Darb-Darabe  YasinSuresi

Dereke  YasinSuresi

Dûn  YasinSuresi

Ecdâs-Cedes  YasinSuresi

Edalle  YasinSuresi

eğlâl  YasinSuresi

eğşeynâ  YasinSuresi

elem E’hed  YasinSuresi

elem Yerav  YasinSuresi

enâb  YasinSuresi

Enzera-Yünziru  YasinSuresi

erîketün-Erâikün  YasinSuresi

Eser  YasinSuresi

EshâbulCenneti  YasinSuresi

Ezkân-elezkân  YasinSuresi

ezvâc-cevc  YasinSuresi

Ezvâc-elEcvâc-zevc  YasinSuresi

Fâkih-Fâkihe  YasinSuresi

Fâkihûne  YasinSuresi

fe-ennâ-yübsirûn  YasinSuresi

Felek-elFelekü  YasinSuresi

Felekü-elFelekü  YasinSuresi

Fetera  YasinSuresi

Fulku-elfülkü  YasinSuresi

FulkulMeşhûn  YasinSuresi

Fülkü-elFülkü  YasinSuresi

Ğafera  YasinSuresi

Ğafru-elğafru  YasinSuresi

HabibunNeccar  YasinSuresi

Hak-hakk  YasinSuresi

Hakîm    YasinSuresi

Haleka-elHalku  YasinSuresi

Hâlik-elHallâk  YasinSuresi

Hasîm  YasinSuresi

Hasret-elHasretu  YasinSuresi

İbâdetu-ibadet  YasinSuresi

İhsâu-eihsâu  YasinSuresi

İlâh- ilah edinme nedenleri  YasinSuresi

İmâmun-Mubîn  YasinSuresi

İnbeğâ-yenbeğî  YasinSuresi

inbeğâ-yenbeğî  YasinSuresi

ittekû-vettekû  YasinSuresi

Kader-etTakdîr-elKader  YasinSuresi

Kadîr  YasinSuresi

Kâdir-Kadîr-Kaddernâhu  YasinSuresi

Karye  YasinSuresi

Kefere-yekfuru-küfr-küfru  YasinSuresi

kurûn  YasinSuresi

Mağfiretun  YasinSuresi

MâKaddemûVeÂsârehum  YasinSuresi

Melekût-Hükümranlık  YasinSuresi

Menâfiu  YasinSuresi

menâzil  YasinSuresi

MenSenneFilİslâmiSünneten  YasinSuresi

merkad  YasinSuresi

meseha  YasinSuresi

Meşârib  YasinSuresi

meşhûn  YasinSuresi

mindûnillahi-dûn  YasinSuresi

Mubîn  YasinSuresi

Mubîn  YasinSuresi

mukmehûn  YasinSuresi

Murselun-elMurselûn-elMurselîn  YasinSuresi

mustekîm  YasinSuresi

Mücrim-Mücrimûn-Cürüm: YasinSuresi

müsrifûne-müsrif  YasinSuresi

müstekarrun  YasinSuresi

Nefs-Nefis  YasinSuresi

nehîl  YasinSuresi

neslehu  YasinSuresi

ÖlülerinizeYâsînOkuyunuz  YasinSuresi

Ölümden sonra devam eden ameller  YasinSuresi

Rabb  YasinSuresi

Racîm-erRacîmu  YasinSuresi

Rahîm  YasinSuresi

Rahîm-erRahîm  YasinSuresi

RahmânRahîm  YasinSuresi

Recmu-erRecmu  YasinSuresi

Ricâm-erRicâm  YasinSuresi

Sallâ  YasinSuresi

sarîha-lâsarîha  YasinSuresi

SayhaSûr  YasinSuresi

Sayh-sayha-sûr  YasinSuresi

SebehaYesbehûneEssebhu  YasinSuresi

Sebhu-esSebhu  YasinSuresi

seddSedden  YasinSuresi

SelâmSelâmun  YasinSuresi

sıdkun-kezibun  YasinSuresi

Sırât-Sırâtulmüstekîm-mustakîm  YasinSuresi

SubhânSübhân  YasinSuresi

Şâir-eşŞâiru  YasinSuresi

Şeytân-eŞeytân-Şeytan  YasinSuresi

Şeytân-Şeyâtîn-eşŞeyâtîn  YasinSuresi

Şi’ru-eşŞi’ru  YasinSuresi

şuğul  YasinSuresi

Şükür-Teşekkür  YasinSuresi

takva-takvâ-tekvâ-ittekû  YasinSuresi

tamesa  YasinSuresi

Taşlama  YasinSuresi

tecrî  YasinSuresi

u’budûnî  YasinSuresi

urcûn  YasinSuresi

Va’du  YasinSuresi

vemtâzû-imtezû  YasinSuresi

yaddeûne  YasinSuresi

Yâsîn-yasin  YasinSuresi

Yedun-elYedu  YasinSuresi

yehissimûne  YasinSuresi

zelûl  YasinSuresi

zer’u-ZereeZürriyyetu  YasinSuresi

zeree  YasinSuresi

zılâl  YasinSuresi

Zikr-ezZikru  YasinSuresi

züll  YasinSuresi

zürriyet  YasinSuresi

 

 

049_HucuratSuresiTefsiri

Alay   -HucuratSuresi

Amelleriniz boşa gider  -HucuratSuresi

Bağî  -HucuratSuresi

Birbirinizi karalamayınız  -HucuratSuresi

Birbirinizle tanışasınız  -HucuratSuresi

Dinde kardeşlik  -HucuratSuresi

Dininizi Allah’a mı öğretiyorsunuz?  -HucuratSuresi

Anet-elAnetu  -HucuratSuresi

A’rab-Bedevî  -HucuratSuresi

Fusûk  -HucuratSuresi

Fâsık  -HucuratSuresi

Fısk  -HucuratSuresi

İsyân  -HucuratSuresi

Küfru-Küfür  -HucuratSuresi

Îmân-iman  -HucuratSuresi

Nebz aşağılayıcı lakap takmak  -HucuratSuresi

Eslemnâ-İslam olduk-elislâm  -HucuratSuresi

İslâm  -HucuratSuresi

Ey insanlar  -HucuratSuresi

Zannu-Zann  -HucuratSuresi

fekerihtum-tiksindiniz  -HucuratSuresi

Gıybette istisnâ  -HucuratSuresi

HüsnüZann  -HucuratSuresi

İman etmediniz  -HucuratSuresi

imtehene  -HucuratSuresi

SûiZann  -HucuratSuresi

İslah eylemi  -HucuratSuresi

leAnittüm-zorda kalırsınız  -HucuratSuresi

Lemmâz  -HucuratSuresi

Lemz-birinin gıyabında ayıplarını ortaya dökmek  -HucuratSuresi

Mağfiretun  -HucuratSuresi

Müminler kardeştir  -HucuratSuresi

Nebz-enNebz  -HucuratSuresi

Nida-seslenme  -HucuratSuresi

Râşid-Râşidûne  -HucuratSuresi

Seslerinizi yükseltmeyin  -HucuratSuresi

Suhriyyet-alaya almak  -HucuratSuresi

SûiZann  -HucuratSuresi

Takvâ  -HucuratSuresi

Tecessüs-Tecessüs etmeyin  -HucuratSuresi

Teslim Olduk  -HucuratSuresi

Tâife-tâifetun  -HucuratSuresi

yeğuddûne-kısmak  -HucuratSuresi

Ölü eti  -HucuratSuresi

lâtukaddimû-Öne geçmeyin  -HucuratSuresi

Şuûb-Kabâil millet-kabileler  -HucuratSuresi

 

053_NecmSuresiTefsiri

Abdullât  NecmSuresi

Abduluzzâ  NecmSuresi

Ad kavmi NecmSuresi

ÂdulÛlâ-ÂdulUhrâ NecmSuresi

Ahiret-Âhiret NecmSuresi

Âlâun-ilyun-elyun-elvün NecmSuresi

Alleme-öğretti NecmSuresi

Ayetlerin en büyüğü NecmSuresi

Beni aşırı övmeyin NecmSuresi

Bir iyiliğe on kat ecir NecmSuresi

Bismillâti vel Uzzâ NecmSuresi

Büyük Günahlar NecmSuresi

Cennetul me’vâ NecmSuresi

Çıplak Uyarıcı NecmSuresi

Dalâl NecmSuresi

Dalâlet NecmSuresi

Dalâletin muhtemel anlamları NecmSuresi

Dalle NecmSuresi

Denâ NecmSuresi

Dîzâ-insafsızca NecmSuresi

Dun-dûn-Mindunillah NecmSuresi

Esmâun-uyduruk isimlere tapma NecmSuresi

Ev-ednâ NecmSuresi

Evhâ NecmSuresi

Fetumârûnehu temrûnehu NecmSuresi

Fevâhiş NecmSuresi

Fuâdu-fuêdu NecmSuresi

Garanik olayı NecmSuresi

Garanik-Gurnuk-Kuğu kuşu NecmSuresi

Günah-cünah NecmSuresi

Ğaşiye-ğişâvetun-ğaşşâ NecmSuresi

Ğaşşâ NecmSuresi

Ğavâ-ğâvî-ğayy NecmSuresi

Ğayb NecmSuresi

Hamd NecmSuresi

Herkesin ameli kendisinedir NecmSuresi

Hevâ-heveyân NecmSuresi

Hiç kimse başkasının yükünü yüklenmez NecmSuresi

Hidâyet-hidayet NecmSuresi

Husnâ NecmSuresi

İhtedâ NecmSuresi

İnsan ölür üç şey devam eder NecmSuresi

İnsana ancak çalıştığı vardır NecmSuresi

İnsana her temennisi verilmez NecmSuresi

İstivâ NecmSuresi

Kavs-kavseyni NecmSuresi

Kebâirulism/ Büyük günahlar NecmSuresi

Lât-menat NecmSuresi

Lemem Hangi davranışlardır NecmSuresi

Lemem iki türlüdür NecmSuresi

Lemem: NecmSuresi

Lemem: hangi davranışlardır NecmSuresi

Lemem: ifadesinin muhtemel anlamları NecmSuresi

Lemem:kelime olarak NecmSuresi

Lemem:terim olarak NecmSuresi

Me’vâ NecmSuresi

Meblâğ-meblâğun-sermaye NecmSuresi

Meddahlık-aşırı övgü NecmSuresi

Melekler Allah’ın kızları değildir NecmSuresi

Melekler dişi değildir NecmSuresi

Menât-lât NecmSuresi

Meth-medih-medhiye-methiye NecmSuresi

mindûnillâhi NecmSuresi

Mirac’ta vahyedilenler NecmSuresi

Mirre-marrete NecmSuresi

Mu’tefike-mutefike NecmSuresi

Müntehâ-münteha NecmSuresi

Nebbee NecmSuresi

Necm-nücûmun-necmu-necmun NecmSuresi

Neşetu inşâ-elinşâ-enşee NecmSuresi

neşetü NecmSuresi

Nezletun-nezleten NecmSuresi

Nuh kavmi NecmSuresi

Rabbisinin ayetlerini gördü NecmSuresi

Rasulullah’ın dört yönü NecmSuresi

Ru’yetullah NecmSuresi

Sahib-sahibiniz NecmSuresi

Sahife-sahifetun NecmSuresi

Sâmid-sêmid NecmSuresi

Selâm-senden uzağım NecmSuresi

Sidre NecmSuresi

Sidretulmünteha niçin denilmiştir NecmSuresi

Sidretül Müntehâ NecmSuresi

Sidreyi bürüyen nedir NecmSuresi

Sikletun-siklet-ağırlık NecmSuresi

Sözlerin en yalanı NecmSuresi

Suhuf-suhufun-sahîfetun NecmSuresi

Sultân NecmSuresi

Şedidülkuvâ NecmSuresi

Şefaat NecmSuresi

Şefaat terim olarak NecmSuresi

Şefaat:Kelime olarak NecmSuresi

Şefaat-Ayetlerde NecmSuresi

Şefaat-Hadislerde NecmSuresi

Şefaatim büyük günah sahiplerinedir NecmSuresi

Şehâde NecmSuresi

Şi’râ yıldızı NecmSuresi

Şükr-şükür NecmSuresi

Tedellâ NecmSuresi

temrûnehû NecmSuresi

Tezkiye-temize çıkarma NecmSuresi

Ufuk-Âfâk NecmSuresi

Ûlâ NecmSuresi

Unsâ NecmSuresi

Uzzâ NecmSuresi

Vahiy-vahy NecmSuresi

Vahyin kelime anlamı NecmSuresi

Vahyin terim anlamı NecmSuresi

Veffâ NecmSuresi

Vizr-vizrun NecmSuresi

Yağşâ-örttü-bürüdü NecmSuresi

Zan Hüsnüzann NecmSuresi

zan-Sui zann NecmSuresi

Zan-zannu NecmSuresi

Zekeru NecmSuresi

Zu kuvvet’in muhtemel anlamları NecmSuresi

ZüHalesa NecmSuresi

zü-marrete Zü-mirre NecmSuresi

 

055_RahmanSuresiTefsiri

 

Âdem-Cânn-İblîs-Melek RahmanSuresi

Âlâun -ilen-elvün-ilyün RahmanSuresi

Ân RahmanSuresi

Asfu-asf RahmanSuresi

aşîret RahmanSuresi

Ayn RahmanSuresi

AynâniNaddâhatân RahmanSuresi

Bahreyn RahmanSuresi

Berzah RahmanSuresi

Betâin RahmanSuresi

Beyân RahmanSuresi

Beyd RahmanSuresi

Cânn RahmanSuresi

Celal RahmanSuresi

Celâl RahmanSuresi

cenâ RahmanSuresi

Cennetân RahmanSuresi

cevârî RahmanSuresi

dâhirun RahmanSuresi

dân RahmanSuresi

dihân RahmanSuresi

dûn RahmanSuresi

Dühmetu RahmanSuresi

e’lâm RahmanSuresi

Efnân RahmanSuresi

Ekmâm RahmanSuresi

Enâmu-En’âm RahmanSuresi

etrab RahmanSuresi

fehhâr RahmanSuresi

Ferağ RahmanSuresi

furuş RahmanSuresi

Ğılman RahmanSuresi

Habbu RahmanSuresi

Hameun-Mesnûnun RahmanSuresi

Hamîm RahmanSuresi

hamimin-Ân RahmanSuresi

hayrât RahmanSuresi

hayrâtunHisânun RahmanSuresi

Hel-edatı RahmanSuresi

hıyâm RahmanSuresi

hudr RahmanSuresi

Hûr RahmanSuresi

hûr RahmanSuresi

Hûrun RahmanSuresi

HûrunÎnun RahmanSuresi

husbânv

Husru-husrânv

İkiCennet_Cennetân RahmanSuresi

İkram RahmanSuresi

În_Elîn RahmanSuresi

İnsân RahmanSuresi

İnşekka-inşikâk RahmanSuresi

înun RahmanSuresi

istebrak RahmanSuresi

kâsırâtuttarf RahmanSuresi

kevâibe RahmanSuresi

Kıst RahmanSuresi

Kur’ân-elKur’ân RahmanSuresi

Kutr-Aktâr RahmanSuresi

lâYebğiyân RahmanSuresi

ma’şer RahmanSuresi

Maksûratun RahmanSuresi

mâric RahmanSuresi

Maşrik-Maşrikayn-Maşârik RahmanSuresi

Mefrûşât RahmanSuresi

Meknûn RahmanSuresi

menfez RahmanSuresi

merace RahmanSuresi

mercân RahmanSuresi

Mîzân RahmanSuresi

Mizanın Hatırlattıkları RahmanSuresi

Mücrim RahmanSuresi

Mücrim-Mücrimûn-Cürüm RahmanSuresi

Mücrim-Mücrimûn-Cürüm: RahmanSuresi

müdhêmmetân RahmanSuresi

münşeêtu RahmanSuresi

müttekiîn RahmanSuresi

müttekiîne RahmanSuresi

Naddâhatân-nadhv

nahl RahmanSuresi

Necm RahmanSuresi

nühâs RahmanSuresi

O her gün bir iştedir- Şe’n_iş RahmanSuresi

Rahmân RahmanSuresi

Râiha RahmanSuresi

Râihatun RahmanSuresi

ravh ve ruh RahmanSuresi

refref RahmanSuresi

Reyhân-reyhan RahmanSuresi

Ruhanî RahmanSuresi

rummân RahmanSuresi

salsal RahmanSuresi

secde RahmanSuresi

sekalân RahmanSuresi

sultân RahmanSuresi

Şe’n-iş RahmanSuresi

şuvâz RahmanSuresi

Taassub Ayetlari de istismar eder RahmanSuresi

Tağaü-Tağav RahmanSuresi

Tams RahmanSuresi

Tamsun RahmanSuresi

tebâreke RahmanSuresi

Veznu RahmanSuresi

Vildan RahmanSuresi

yâkût RahmanSuresi

Zenb-zeneb RahmanSuresi

zevâtâ RahmanSuresi

zevcân RahmanSuresi

Zülasfi-asf RahmanSuresi

 

 

059_HasrSuresiTefsiri

Allah’tan korkun   -HasrSuresi

Allah’ın sıfatları   -HasrSuresi

Beni Kaynuka Yahudileri   -HasrSuresi

Beni Kureyza Yahudileri   -HasrSuresi

Beni Mustalık Yahudileri   -HasrSuresi

Beni Nadir Yahudileri   -HasrSuresi

Celâ   -HasrSuresi

Dârel İmân   -HasrSuresi

Ehlul Kurâ   -HasrSuresi

Azîz   -HasrSuresi

Bâri   -HasrSuresi

Cebbâr   -HasrSuresi

Celâe-elCelv   -HasrSuresi

Esmâul Husnâ   -HasrSuresi

Fey’u-Fey   -HasrSuresi

Hakîm   -HasrSuresi

Halku   -HasrSuresi

Haşr   -HasrSuresi

Hâlik   -HasrSuresi

Melik   -HasrSuresi

Mü’min   -HasrSuresi

Müheymin   -HasrSuresi

Musavvir   -HasrSuresi

Mütekebbir   -HasrSuresi

Îsâr   -HasrSuresi

Selâm   -HasrSuresi

Heleka-elhalku   -HasrSuresi

Hâşian   -HasrSuresi

İbdâ-ibdâ   -HasrSuresi

Kendi elleriyle tahrib   -HasrSuresi

Kur’ân dağa indirilseydi   -HasrSuresi

Lînetun-Lîne   -HasrSuresi

Medine Yahudileri   -HasrSuresi

Müseffirlerce dört tesbit   -HasrSuresi

Mütesaddian   -HasrSuresi

Rahmân-Rahîm   -HasrSuresi

Sebbeha-yüsebbihu   -HasrSuresi

Sebbih   -HasrSuresi

Subhânellâh   -HasrSuresi

Sûret-suret   -HasrSuresi

Tekdis-Takdis-Kuddüs   -HasrSuresi

Vebâl   -HasrSuresi

Ğayb   -HasrSuresi

Şehâde-Şehâdetun   -HasrSuresi

Şettâ   -HasrSuresi

Şeytan gibidir sözü   -HasrSuresi

Şâkka   -HasrSuresi

Efâe   -HasrSuresi

 

 

066_TahrimSuresiTefsiri

Ahirette Müminlerin Nuru   -TahrimSuresi

Aişe-Hafsa-Safiyye-Sevde TahrimSuresi

Aişe-Zeynep-BalŞerbeti TahrimSuresi

Allah’ın Kelimeleri TahrimSuresi

Âsiye TahrimSuresi

Değerli dört kadın TahrimSuresi

Ebkâren-Ebkârun   -TahrimSuresi

elHicâretu   -TahrimSuresi

En Faziletli Kadınlar   -TahrimSuresi

Ferc-fercin anlamı   -TahrimSuresi

Firavunun Karısı Âsiye   -TahrimSuresi

Güzel örnek TahrimSuresi

Ğilza-TahrimSuresi

Ğilzatun   -TahrimSuresi

Hafza’ya söylenen Gizli Sır   -TahrimSuresi

Hafza-Balşerbeti   -TahrimSuresi

Hepiniz çobansınız TahrimSuresi

İki hain kadın TahrimSuresi

İki örnek kadın TahrimSuresi

İmran Kızı Meryem   -TahrimSuresi

İri-Sert tabiatlı Melekler   -TahrimSuresi

Kânitât   -TahrimSuresi

Lime?   -TahrimSuresi

Mariye-Aişe olayı TahrimSuresi

Mariye-Ayşe kıskançlığı   -TahrimSuresi

Mevlâ   -TahrimSuresi

Meryem TahrimSuresi

Meryem oğlu İsa TahrimSuresi

Münafıkların şımarması TahrimSuresi

Nasûh TahrimSuresi

Nasûh Tevbe TahrimSuresi

Nuh-Lut’un hain Karıları TahrimSuresiOnların Nurları TahrimSuresi

Onun Ferci   -TahrimSuresi

Sâihât   -TahrimSuresi

Seyyibât   -TahrimSuresi

Sizden daha hayırlı TahrimSuresi

Sizi boşarsa Sizden daha hayırlı TahrimSuresi

Söylenen sır-gizli söz TahrimSuresi

Tahrim-Müzul sebebi TahrimSuresi

Tevbe edilecek günahlar   -TahrimSuresi

Usvetun Hasenetun   -TahrimSuresi

ÜmmühâtulMüminîn   -TahrimSuresi

ÜmmülMüminini ikaz-tenbih TahrimSuresi

VeSâlihulMüminîn   -TahrimSuresi

 

  

067_MulkSuresiTefsiri

Şehîk  -MulkSuresi

Belâ  -MulkSuresi

BiyedihilMülk  -MulkSuresi

edDünya  -MulkSuresi

Fatr-Fıtrat-Fâtır  -MulkSuresi

Hasretu  -MulkSuresi

İnşâu  -MulkSuresi

Va’du  -MulkSuresi

Vaîd  -MulkSuresi

Ğayzu  -MulkSuresi

Nekîr  -MulkSuresi

SemâudDünyâ  -MulkSuresi

Semâu  -MulkSuresi

SırâtelMüstekîm  -MulkSuresi

Şeytân-eşŞeyâtîn  -MulkSuresi

Fütûr  -MulkSuresi

GöktekiÂdetullah  -MulkSuresi

Habîr  -MulkSuresi

Hasîr  -MulkSuresi

Hazenetun  -MulkSuresi

Haşyet  -MulkSuresi

Hâsien  -MulkSuresi

Hâsib  -MulkSuresi

İbtila-İmtihan-Deneme  -MulkSuresi

İnkılâb-İnkalebe  -MulkSuresi

Latîf  -MulkSuresi

Leccû  -MulkSuresi

Liyeblüvekum  -MulkSuresi

Menâkib  -MulkSuresi

Mesâbih  -MulkSuresi

Me’în-Meînnun  -MulkSuresi

Mukibb  -MulkSuresi

Nezîr  -MulkSuresi

Nufûr  -MulkSuresi

Nüşûr  -MulkSuresi

Recm-Rucûm  -MulkSuresi

Rızık-Rızk  -MulkSuresi

Saîr  -MulkSuresi

SebaSemâvât  -MulkSuresi

Seviyy-Seviyyâ  -MulkSuresi

Suhk  -MulkSuresi

Sâe-Sîe-Sîet  -MulkSuresi

Sâffât  -MulkSuresi

Tebâreke  -MulkSuresi

Teddeûn  -MulkSuresi

Tefâvut  -MulkSuresi

Tefûr  -MulkSuresi

Temûr  -MulkSuresi

Tıbâkan-Tıbâk-Tabaka  -MulkSuresi

Utuvv-Utuvven  -MulkSuresi

Yakbıd-yakbıdu  -MulkSuresi

Yağsifu-Ğusûf  -MulkSuresi

Yerin çalkalanması  -MulkSuresi

Zelûl-züll  -MulkSuresi

Zeree-Zürriyyet  -MulkSuresi

Zülfetun  -MulkSuresi

Ölüm-Hayat  -MulkSuresi

Ğarre-Ğarûr  -MulkSuresi

Ğavran  -MulkSuresi

 

   

073_MuzemmilSuresiTefsiri

Cehîm    -MüzemmilSuresi

Ekvamukîlen   -MüzemmilSuresi

Elvelîd-elvildan   -MüzemmilSuresi

Fetera   -MüzemmilSuresi

HiyeEşeddu   -MüzemmilSuresi

Kalîlen-kalîl   -MüzemmilSuresi

Mehîlen   -MüzemmilSuresi

Müzemmil-elmüzemmil   -MüzemmilSuresi

Nekâl   -MüzemmilSuresi

Nâşietelleyli   -MüzemmilSuresi

Nâşietun   -MüzemmilSuresi

Sebhan   -MüzemmilSuresi

Sekil   -MüzemmilSuresi

Tebettül   -MüzemmilSuresi

Tertîl   -MüzemmilSuresi

Vaten   -MüzemmilSuresi

Vebîl   -MüzemmilSuresi

Vezkurisme   -MüzemmilSuresi

Ğisse-ğissetu   -MüzemmilSuresi

 

 

074_MüddesirSuresiTefsiri

Abese  -MüddesirSuresi

Asîr  -MüddesirSuresi

Besera  -MüddesirSuresi

Beşer  -MüddesirSuresi

Menn-elmennu  -MüddesirSuresi

Mütedessiru-elmütedessiru  -MüddesirSuresi

Nâkûr-elNâkûr  -MüddesirSuresi

Enzir  -MüddesirSuresi

Riczü-recz-rucz  -MüddesirSuresi

Tekbîr-ettekbîru  -MüddesirSuresi

Fekkere  -MüddesirSuresi

inatçı  -MüddesirSuresi

Kaddera  -MüddesirSuresi

Kellâ  -MüddesirSuresi

Kutile  -MüddesirSuresi

Levvâme  -MüddesirSuresi

Men şâe  -MüddesirSuresi

Müddesir  -MüddesirSuresi

yakîn-Yakîn  -MüddesirSuresi

Saûdün  -MüddesirSuresi

Sekar  -MüddesirSuresi

Sihr-Sihir  -MüddesirSuresi

Siyâb   -MüddesirSuresi

Temhîd  -MüddesirSuresi

Tis’ate Aşera 19   -MüddesirSuresi

Vahîden  -MüddesirSuresi

RabbekefeKebbir   -MüddesirSuresi

SiyâbekefeTahhir   -MüddesirSuresi

Yü’seru   -MüddesirSuresi

Zenîm  -MüddesirSuresi

Zikrâ  -MüddesirSuresi

Çağrı aracı  -MüddesirSuresi

Ğayru yesîr  -MüddesirSuresi

Şuhûden  -MüddesirSuresi

 

078_AmmeSuresiTefsiri

Acc  -AmmeSuresi

Ahkâbun-Hukubun  -AmmeSuresi

Amme  -AmmeSuresi

Azâben-Karîben  -AmmeSuresi

Berden  -AmmeSuresi

Effâcen  -AmmeSuresi

Elfâfen  -AmmeSuresi

Mer’u  -AmmeSuresi

NebeulAzîm  -AmmeSuresi

Tâğin-Teğâ-Tâğût  -AmmeSuresi

ezvâcen-zevc  -AmmeSuresi

Fevc  -AmmeSuresi

Hamîm  -AmmeSuresi

Hisâb  -AmmeSuresi

Kellâ  -AmmeSuresi

Ke’sen Dihâkâ  -AmmeSuresi

Kevâibu  -AmmeSuresi

Kizzâbâ  -AmmeSuresi

Kâfir  -AmmeSuresi

KânetEbvâbâ  -AmmeSuresi

KülleŞeyin  -AmmeSuresi

LağvenLağv  -AmmeSuresi

Libâs  -AmmeSuresi

Lâbisun  -AmmeSuresi

LâYemlikûne  -AmmeSuresi

Mefâza  -AmmeSuresi

Meâşâ  -AmmeSuresi

Mihâd  -AmmeSuresi

Mirsâd  -AmmeSuresi

Mu’sirât  -AmmeSuresi

Rûh-Ruh  -AmmeSuresi

Sevâben-Sevâbâ  -AmmeSuresi

Seb’an-Şidâdân  -AmmeSuresi

Seccâca  -AmmeSuresi

Subat-Sebt  -AmmeSuresi

Süyyirat  -AmmeSuresi

Tekzîbun-Yükezzibu-Kizb-Yalanlama  -AmmeSuresi

Vehhâcen  -AmmeSuresi

Vifâk-Muvâfık  -AmmeSuresi

Yetesâelûne-Tesâul  -AmmeSuresi

YevmulFasli  -AmmeSuresi

Ğassâk-Ğâsık  -AmmeSuresi

 

 

079_NaziatSuresiTerimleri

Aşiyye -NaziatSuresi

Duhâ -NaziatSuresi

Hâfire -NaziatSuresi

VadilMukaddes -NaziatSuresi

Ğatş-eğtaş -NaziatSuresi

Nâziât -NaziatSuresi

Nâşitat -NaziatSuresi

Râcife -NaziatSuresi

Semk -NaziatSuresi

Sâbihât -NaziatSuresi

Sâhire -NaziatSuresi

TâmmetulKübrâ -NaziatSuresi

Hâşian -NaziatSuresi 

Haşyet -NaziatSuresi

Hevâ -NaziatSuresi

Hâsire -NaziatSuresi

ibret -NaziatSuresi

lebise -NaziatSuresi

makam -NaziatSuresi

Me’vâ-Mevâ -NaziatSuresi

Mursâ -NaziatSuresi

Müdebbirât -NaziatSuresi

Nehiretun -NaziatSuresi

Nekâl -NaziatSuresi

Neşt -NaziatSuresi

Babb -NaziatSuresi

Sevvâ -NaziatSuresi

Tağâ-Tuğyâ-Tâgût -NaziatSuresi

Tâğut -NaziatSuresi

Tağâ-Tuğyân -NaziatSuresi

Vâcife -NaziatSuresi

Zecre -NaziatSuresi

ÂyetelKubrâ -NaziatSuresi

 

080_AbeseSuresiTefsiri

Abdullah ibn Üm Mektum  - AbeseSuresi

Abese  - AbeseSuresi

Beni aşırı övmeyin  - AbeseSuresi

Beraretün  - AbeseSuresi

Ebbe  - AbeseSuresi

Akbara  - AbeseSuresi

Enam  - AbeseSuresi

Fecere  - AbeseSuresi

Fâcir, Fucur, Fuccar  - AbeseSuresi

İsteğnâ Müsteğni  - AbeseSuresi

Kadderehu  - AbeseSuresi

Keterah  - AbeseSuresi

Keferetu  - AbeseSuresi

Kellâ  - AbeseSuresi

Kirâm  - AbeseSuresi

Kutilel İnsânu  - AbeseSuresi

Küfür  - AbeseSuresi

Metâ  - AbeseSuresi

Mâ Ekferahu  - AbeseSuresi

Müfsira  - AbeseSuresi

Müstebşiratun  - AbeseSuresi

Rasulullaın Kınanması  - AbeseSuresi

Sabbe  - AbeseSuresi

Seferatun  - AbeseSuresi

Sifr, Esfâr, Sâfir, Sefaret  - AbeseSuresi

Suhuf  - AbeseSuresi

Sâhhatu  - AbeseSuresi

Terhaku, rahk  - AbeseSuresi

Tesadde  - AbeseSuresi

Tezekkâ  - AbeseSuresi

Tezkiye  - AbeseSuresi

Yessera  - AbeseSuresi

Zenb, zeneb  - AbeseSuresi

Zikrâ  - AbeseSuresi

Ğabera  - AbeseSuresi

Ğaberatun  - AbeseSuresi

Ğulbâ  - AbeseSuresi

Şakka  - AbeseSuresi

 

081_TekvirSuresiTefsiri

Asese -TekvîrSuresi

Danîn -TekvîrSuresi

Emîn -TekvîrSuresi

Haşr-Huşiret -TekvîrSuresi

Hunnes -TekvîrSuresi

İnkedere-inkidâr -TekvîrSuresi

İşâru -TekvîrSuresi

Kevru-Kevvera-Küvvira -TekvîrSuresi

Künnes -TekvîrSuresi

Küşitat -TekvîrSuresi

Mekîn -TekvîrSuresi

Mevûdetu -TekvîrSuresi

Mubîn -TekvîrSuresi

Mutâin -TekvîrSuresi

ResulunKerîmun -TekvîrSuresi

Secru-süccirat -TekvîrSuresi

Semme -TekvîrSuresi

Suhuf -TekvîrSuresi

Su’irat -TekvîrSuresi

Sâhibukum -TekvîrSuresi

Süyyirat -TekvîrSuresi

Tekvîru-elkevru -TekvîrSuresi

Uttilet -TekvîrSuresi

Yeşâu-şâe -TekvîrSuresi

Yıldızların dökülmesi -TekvîrSuresi

Zükuvveti -TekvîrSuresi

Züvvicet -TekvîrSuresi

Üzlifet -TekvîrSuresi

Ğayb -TekvîrSuresi

Şeytanin-racîmin -TekvîrSuresi

 

082_İnfitarSuresiTefsiri

Adele -İnfitarSuresi

Busirat-Bu’sirat-İnfitarSuresi

Din-İnfitarSuresi

Yevmuddin-İnfitarSuresi

Ebrâr-KitabulEbrar-İnfitarSuresi

Fecere-Fucciret-İnfitarSuresi

Fâcir-Fucûr-İnfitarSuresi

Hafez-HafezaMelekleri-İnfitarSuresi

İnfitar-İnfitarSuresi

Kella-İnfitarSuresi

Kerîm-İnfitarSuresi

Sevvâ-İnfitarSuresi

Siccin-İnfitarSuresi

Illiyyin-İnfitarSuresi

Tekzib-İnfitarSuresi

Ğarre-Ğarûr-İnfitarSuresi

 

083_MutaffifinSuresiTerimleri

Ayn-MutaffifinSuresi

Cahîm-MutaffifinSuresi

Dalalet-MutaffifinSuresi

Ebrar kişiler-MutaffifinSuresi

Ebrarın Kitabı-KitabulEbrar-MutaffifinSuresi

Esatirul evvelin-MutaffifinSuresi

Esîm-MutaffifinSuresi

Fecru-Facir-MutaffifinSuresi

Facir-MutaffifinSuresi

Facirlerin kitabı-MutaffifinSuresi

İnkalebe-inkılâb-MutaffifinSuresi

Kitabun Merkûm-MutaffifinSuresi

Kitabun Merkûmun anlamları-MutaffifinSuresi

Kâfir-Küfür-Küfr-MutaffifinSuresi

Mahcubun-MutaffifinSuresi

Merkum-MutaffifinSuresi

Mizac-mezece-MutaffifinSuresi

Mukarreb-MutaffifinSuresi

Mutaffifin-MutaffifinSuresi

Muted-Mu’tedin-MutaffifinSuresi

Naîm-MutaffifinSuresi

Rahîkin-Mağtûm-MutaffifinSuresi

Rayn-MutaffifinSuresi

Siccîn-MutaffifinSuresi

Siccînin yeri-MutaffifinSuresi

Suvvibe-MutaffifinSuresi

Tekzîb-yalanlama-MutaffifinSuresi

Tenâfus-MutaffifinSuresi

Tesnîm-MutaffifinSuresi

Veyl-MutaffifinSuresi

Ğamz-MutaffifinSuresi

Ğitâmuhu Misk-MutaffifinSuresi

İlliyyîn-MutaffifinSuresi

İlliyyînin anlamı-MutaffifinSuresi

İlliyyînlikler-MutaffifinSuresi

 

084_İnşikakSuresiTerimleri

Havr-İnşikakSuresi

Hisaben Yesira-İnşikakSuresi

İnkılab-İnşikakSuresi

İnşikakul kamer-İnşikakSuresi

İnşikak-İnşikakSuresi

Kalb-İnşikakSuresi

Kedh-İnşikakSuresi

Müdde-müddet-İnşikakSuresi

Salih Amel-İnşikakSuresi

Sübûr-İnşikakSuresi

TabakTabakan-İnşikakSuresi

Tekzib-İnşikakSuresi

Terkebu-İnşikakSuresi

Vesak-İnşikakSuresi

Yalanlama-İnşikakSuresi

Yemin-İnşikakSuresi

Yeslâ-İnşikakSuresi

Yûûn-İnşikakSuresi

ĞayruMemnun-İnşikakSuresi

 

 

085_BurucSuresiTerimleri

Arş-BurucSuresi

Batş-BurucSuresi

Burc-Buruc-BurucSuresi

Burc-Buruc Anlamı-BurucSuresi

Cund-Cunud-BurucSuresi

Fitneye Uğrattılar-BurucSuresi

Harik-BurucSuresi

Levh-BurucSuresi

LevhulMahfuz-BurucSuresi

Mecid-BurucSuresi

Tekzib-BurucSuresi

TekzibYalanlama-BurucSuresi

Uhdud-BurucSuresi

Vedud