1.             Abd-ibadet

2.             afv-affetme

3.             akl-akıl Akletme

4.             avn-yardım

5.             ayet-âyet

6.             azâb-azap

7.             ba’s -tekrar diriliş

8.             beğiyy

9.             beyan-beyân

10.         cahiliye-cahiliyye

11.         cehennem

12.         cennet

13.         cihat-cihad

14.         cilbab-celabib

15.         cin-cinn

16.         dalalet

17.         din

18.         dua-duâu

19.         Ebsar-basiret

20.         fahşa-fahişe

21.         fesat-fesad

22.         fıtrat

23.         fisk-fısk-fasık

24.         fitne

25.         fucur-fücur

26.         furkan-furgan

27.         gayb-ğayb

28.         gurur-ğurur

29.         hac-hacc

30.         hamr-hamir

31.         haşr

32.         haşyet

33.         hatem-mühür

34.         havf

35.         hayatuddunya

36.         Heva-hevâ

37.         hikmet

38.         hisab-hesab-hesap

39.         hizb-hizib-hizip

40.         hub-hubb

41.         Humur-hamr

42.         ibaen-iba-kaçınma

43.         ibret

44.         ibtila-imtihan

45.         ifk-iftira

46.         İftihar-fahr

47.         iftira

48.         ihtilaf

49.         ilah

50.         ilm-ilim

51.         iman

52.         infak

53.         inas-cibt-endad-hevâ

54.         inkâr

55.         İslâm-islam

56.         İsm-günah

57.         İsraf-savurganlık

58.         istihza-alay

59.         isyan

60.          İstiân-esnâm-naht-timsâl-Temâsil

61.         itaat

62.         İttiba-uyma

63.         İzzet-şeref

64.         kader

1.             kalb-kalp

2.             kısas

3.             Kıtal-savaş

4.             Kizb-kizip-yalan

5.             Kur'ân-kuran-Kur’an

6.             küfr-küfür-kafir-kâfir

7.             lanet

8.             lub-lubb

9.             mağfiret

10.         mekr-mekir-hile

11.         mele-meleun-eşraf

12.         millet

13.         mizan-terazi

14.         Musafaha-müsâfahatun-hoşgörü

15.         Mustadaf-muteta’af-ezilen

16.         mücrim-günahkar

17.         Münafık-münâfık

18.         müstekbir

19.         nebi-nebe-peygamber

20.         Neşr-tekrar diriliş

21.         Nur-nûr

22.         Putların İsimleri-çeşitleri

23.         rabb-rab

24.         Rab-icl-tâğût-tağut

25.         Rehbe-korku

26.         resul-resûl-risalet-peygamber

27.         rics-ricis-pislik

28.         ruh-rûh

29.         sabr-sabır

30.         sadaka

31.         Sadd-engelleme

32.         Salât-namaz

33.         savm-oruç

34.         Sefih-beyinsiz

35.         Selâm-selam

36.         Sirâtulmustakim

37.         Şakiyy-eşkıya

38.         şefaat

39.         şer-şerr

40.         Şeriat-şerîat

41.         şeytan-iblis

42.         Şirk-müşrik

43.         Tağut-azgın

44.         takva-ittika

45.         tebliğ

46.         Tefrika-fırka

47.         Telbis-giydirme

48.         tevbe-tövbe

49.         tevekkül

50.         tevhit-tevhid

51.         Tuğyan-taşkınlık

52.         urf-orf-örf

53.         ümmet

54.         vahy-vahiy

55.         Veli-evliya-dost

56.         vizr-vizir-günah-vebal

57.         yevmul kıyame

58.         Zekat-zekât

59.         zenb-suç-günah

60.         zikir-zikr

61.         Zina-zinâ

62.         zulüm